Burger
Close
Diana Lelonek at Fotofestiwal 2022, Łódź

COEXIST Wolność, Równość, Bioróżnorodność!

9-26.6.22
Art_Inkubator, Tymienieckiego 3

Wystawa jest próbą przedstawienia egalitarnego, rozszerzonego pojęcia wspólnoty, opartej na wielorakich relacjach ludzi, innych zwierząt, roślin, grzybów i mikroorganizmów. Jest jasne, że przetrwanie ludzkości zależy od zachowania bioróżnorodności i wzmacniania wspólnot międzygatunkowych, opierających się na współwystępowaniu i szacunku do wszystkich żyjących istot. Zaproszeni artyści i artystki nie tylko przedstawiają problemy wynikające z dewastującej działalności człowieka, ale także zadają fundamentalne pytania dotyczące naszej (samo)świadomości oraz pokazują nowe rozwiązania.

Artyści i artystki: Marta Bogdańska, Mishka Henner, Diana Lelonek, Daniel Szalai, Sheng-Wen Lo, Francesca Todde, Kolektyw ZOEpolis (Agata Szydłowska, Małgorzata Gurowska)

więcej informacji: https://fotofestiwal.com/2022/wystawy/wolnosc_rownosc_bioroznorodnosc/