Burger
Close
Diana Lelonek at Galerie des Polnischen Instituts Düsseldorf

Diana Lelonek
Zukunftsfieber / Future Fever
27.08.2021 – 10.11.2021
Galeria Instytutu Polskiego Düsseldorf
Citadellstraße 7, Düsseldorf


Monika Szewczyk, kuratorka, dyrektorka Galerii Arsenał Białystok

Polska artystka wizualna Diana Lelonek, zaangażowana w ruch ekologiczny, pracuje na przecięciu sztuki, aktywizmu i nauki: bada obecne zmiany w biosferze oraz sieć powiązań między ludźmi i nie-ludzmi a ich środowiskiem.

Wystawą w Galerii Instytutu Polskiego w Düsseldorfie artysta zaprasza nas do porzucenia antropocentrycznej perspektywy i spojrzenia na współzależności między gatunkami – jako szansę na budowanie wspólnej przyszłości.
Śpiew wymarłych gatunków ptaków miesza się z opowieściami o ludziach, którzy musieli opuścić swoje domy z powodu odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego. Miasta i krajobrazy stają się wysypiskami śmieci, gdzie status przedmiotów zostaje zakwestionowany, tak jak status buta wyrzuconego do lasu, na którym osiedlają się chronione mchy i porosty. Przestrzeń sztuki jest również zawłaszczana – odzyskiwana – przez naturę.

Prace Lelonek, jak pisze Joanna Bednarek w tekście poświęconym wystawie „Kompost” w Galerii Arsenał w Białymstoku, świadczą o spekulatywnej wyobraźni, która nie daje jednoznacznych odpowiedzi, ale sugestywnie oddaje niepokój, jaki niesie ze sobą świadomość zmian klimatycznych, doświadczenie pandemii i refleksja nad przyszłością „naszego świata”. A jednocześnie artykułują poczucie konieczności działania i niemożność pogodzenia się z nieuchronnymi zmianami.

Artysta tworzy niezwykłe sytuacje, które wydają się fantastyczne, ale mogą stać się rzeczywistością, jeśli przestaniemy postrzegać człowieka jako centrum świata. Jeśli porzucimy stare stanowiska i opowiemy się po stronie natury, nie będzie to sprzeczne z naszymi własnymi (ludzkimi) interesami, ponieważ nasze życie jest ściśle powiązane z życiem innych organizmów. Prace Diany Lelonek układają się w narrację, która uczy nas radzić sobie z tą złożonością i dodaje promyk nadziei do apokaliptycznego obrazu rzeczywistości.

Wystawa została przygotowana we współpracy z Galerią Arsenał w Białymstoku.

Więcej na stronie Instytutu Polskiego w Düsseldorfie

Specjalne godziny otwarcia galerii podczas DC Open