Burger
Close
Diana Lelonek „Endling” exhibition at ZAMEK Culture Centre in Poznań

DIANA LELONEK
Endling

wernisaż: 9.02. g. 18:00
10.02 – 16.04.2022
Galeria Fotografii pf
Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu


„Endling” to termin oznaczający ostatniego przedstawiciela gatunku, po raz pierwszy użyty w piśmie „Nature” w kwietniu 1996 roku. Szybko stał się pojęciem opisującym apokaliptyczną sytuację wielu gatunków współczesnych zwierząt spowodowaną zmianami klimatycznymi oraz ingerencją człowieka w naturę. Wystawa, na którą składają się instalacja fotograficzna „Ptaki” oraz instalacja dźwiękowa „Endling” – archiwalne nagrania głosów ptaków będących ostatnimi przedstawicielami swojego gatunku – to opowieści o cichym końcu świata, który znamy.

więcej informacji: www