Burger
Close
Diana Lelonek

Mi rośnie | Growing on Me

Diana Lelonek
Mi rośnie

Kuratorka: Marta Królak

PHotoEspaña 2017

Diana Lelonek bada relację między człowiekiem a przyrodą, uważnie przyglądając się ludzkiej interwencji w środowisko oraz dokumentując sposoby, w jakie natura hakuje cywilizację. W swoich pracach artystka naśladuje ekspansywne działania flory i fauny – pokrywa wizerunki mchem, porostami czy grzybami, tworząc żywe obiekty sytuujące się na styku fotografii i bioartu.

Wystawa Mi rośnie / Growing on Me – wydarzenie towarzyszące PHotoEspaña 2017, czyli dwudziestej edycji międzynarodowego festiwalu fotografii w Madrycie – to prezentacja kilku projektów, nad którymi Diana Lelonek pracowała przez ostatnie lata.

Diana Lelonek (ur. 1988) – absolwentka Wydziału Komunikacji Multimedialnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, obecnie asystentka w VII Pracowni Fotografii Intermedialnej. Podstawowym medium jej działań jest fotografia, którą łączy z innymi środkami wyrazu. Interesuje się działaniami z pogranicza bioartu. Laureatka międzynarodowych konkursów, m.in. Show Off podczas Miesiąca Fotografii w Krakowie i ReGeneration 3 w Musée de l’Elysée w Lozannie. Jej prace znajdują się m.in. w kolekcji lozańskiego Muzeum Fotografii.

Organizatorzy: lokal_30 i Fundacja Bęc Zmiana
Partner: PHotoEspaña
Patronat medialny: NOTES.NA.6.TYGODNI

——-

Diana Lelonek
Growing on Me

PHotoEspaña 2017

Curator: Marta Królak

Diana Lelonek’s artistic practice evolves around relationship between humans and nature. Carefully studied symptoms of human interventions in the environment and nature’s retaliations expand the visual arts field in Lelonek’s works and bring them closer to the process of scientific examination. Based in photography, the artist’s work broadens the medium parallel to how nature spreads – by covering portraits with mosses, lichens, fungus Lelonek creates objects on the edge of photography and bio-art. The joint presentation at Fundacja Bęc Zmiana and lokal_30 gallery is an opportunity to see works from different projects Diana Lelonek has worked on over the last few years – metaphors for how nature fights back and hacks human civilization, picturing environment as a battle field.

Diana Lelonek (born 1988) – Graduate of the Faculty of Multimedia Communication at the University of Arts in Poznań. Currently working as an assistant professor in the 7th Studio of Intermedia Photography. Her practice is based on photography, combined with other media. She is interested in activities related to BioArt. Lelonek won several international competitions, among others: Show Off during the Photomonth Festival in Cracow and ReGeneration 3 at the Musée de l’Elysée in Switzerland. Her works appear, among others, in the collection of the Museum of Photography in Lausanne.

lokal_30 & Fundacja Bęc Zmiana
Partner: PHotoEspaña
Media patronage: NOTES.NA.6.TYGODNI

miejsca | locations
lokal_30, Wilcza 29a/12 (6.07 – 29.07)

Sklep Wielobranżowy Fundacji Bęc Zmiana,
Mokotowska 65 (6.07 – 31.08)

opening | otwarcie
6.07.2017, od godz. 18.00 Mokotowska
godz. 19.00–21.00 Wilcza