Burger
Close
Diana Lelonek’s book „Wasteplants Atlas” nominated for the prestigious Prix Bob Calle

Nominacja książki Diany Lelonek

Książka Diany Lelonek „Atlas śmiecioroślin” została nominowana i wybrana do krótkiej listy prestiżowej nagrody Prix Bob Calle. Nagroda ta została stworzona w 2016 roku jako hołd dla Boba Calle, karcerologa oraz głównego kolekcjonera i twórcy Musée Carré d’Art-Jean Bousquet w Nimes. Przyjaciel artystów i łowca talentów, pasjonował się książką artystyczną, którą postrzegał jako wyjątkowe dzieło samo w sobie.

„Zielnik Diany Lelonek różni się zasadniczo od tych znanych z historii. Nie jest zbiorem zasuszonych eksponatów, lecz sprawozdaniem ze skutków działań człowieka i wpływu tej działalności na sposób egzystowania wybranych gatunków roślin. Artystka przeprowadziła badania na wysypiskach i hałdach poprzemysłowych, w miejscach, wydawałoby się, najbardziej niesprzyjających dla bytowania flory.

Zafascynowało ją to, w jaki sposób różne gatunki roślin przystosowują się do nowych, nienaturalnych, często całkowicie syntetycznych rodzajów podłoży i zaczynają tworzyć hybrydalne formy śmiecioroślin. Jej praca koncentruje się na przemianach, jakie w naturalnym środowisku wywołuje działalność człowieka w epoce antropocenu, czyli w czasie, w którym supremacja ludzi nad naturą zaczyna podważać podstawy istnienia nie tylko gatunku homo sapiens, ale także całej planety.”

ze wstępu Marka Wasilewskiego

Więcej informacji o „Atlasie śmiecioroślin” na naszej stronie internetowej
Wydawca: Galeria Miejska Arsenał / z udziałem lokal_30
Grafik: Krzysztof Pyda