Burger
Close
FILIP BERENDT

Every Single Crash

Filip Berendt ukończył Wydział Fotografii Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wydział Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi oraz studia podyplomowe z zakresu rzeźby w Royal College of Art w Londynie. Artysta poprzez interakcje, performanse i działania rzeźbiarskie stara się wykroczyć poza dokumentalny charakter fotografii, poszukując jego czysto formalnych i zmysłowych walorów, dążąc do oddania fizyczności fotografowanych obiektów.

W twórczości Berendta bardzo istotny jest sam niepowtarzalny proces powstawania prac. Wystawa “Every Single Crash” jest efektem rezydencji, którą artysta odbył na przełomie 2012 i 2013 roku w Taipei Artists’ Village. Nagromadzenie i intensyfikacja form oraz struktur, to wizualne i materialne bogactwo, angażuje oglądającego, intrygując niejednoznaczną zmysłowością. Berendt poprzez relacje koloru i przestrzeni uzyskuje harmonię kompozycji. Demonstruje różnorodność poszczególnych obiektów, zestawia je ze sobą, ryzykując niepożądane wypadki: EVERY SINGLE CRASH.

~

Filip Berendt studied at the Department of Graphic Art in the Academy of Fine Arts in Łódź, at the Department of Photography in the Academy of Fine Arts in Gdańsk, and the Royal Academy of Arts in London, where he received a postgraduate diploma in Sculpture. The exhibition, “Every Single Crash”, is a result of the artist’s stay at the Taipei Artists’ Village while participating in its “artist in residence” program at the turn of 2012 and 2013.

Though Berendt’s main medium is photography he aims to reach beyond its documentary character, seeking out sensual and formal values in it in order to highlight the physicality of photographed objects. His unrepeatable process of creating is an essential part of his art. Accumulation and intensification of forms and structures, visual and materialistic richness intrigues the observer by ambiguous sensuality. Berendt finds a balance of colour and space to create a harmonious composition. He points out the diversity of objects, combines them together and braves the risk of unexpected crashes: EVERY SINGLE CRASH.

text about Every Single Crash by David Crowley

opening | otwarcie
piątek, 24.05.2013, godz. 19.00
Friday, 24.05.2013, 7 pm

śniadanie z artystą
breakfast with the artist
sobota, 25.05.2013, godz. 12.00-14.00
breakfast with the artist: Saturday, 25.05.2013, 12 am – 2 pm

wystawa czynna do | exhibition open till
17.07.2013