Burger
Close
Ewa Zarzycka at GALERIA BIAŁA The Centre for Culture in Lublin

WIEŻA BAB², wystawa zbiorowa
Basia Bańda, Bettina Bereś, Ewa Ciepielewska, Katarzyna Cichoń, Bożena Grzyb-Jarodzka, Katarzyna Hołda, Katarzyna Józefowicz, Danuta Krupska-Sołowiej, Irena Nawrot, Marzanna Morozewicz, Dorota Podlaska, Marta Szulc i Ewa Zarzycka

10.09.2021 —  05.11.2021

Galeria Biała, Centrum Kultury w Lublinie
ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin


Wieża Bab²

Wystawa podejmuje tematykę kobiecej egzystencji, jej społecznych, kulturowych i mentalnych uwikłań. Do jej stworzenia zostały zaproszone wyłącznie artystki.
Aktywność kobiet w sferze publicznej jest znacząca. Wydarzenia w ostatnich miesiącach dowodzą o ich sile i wielkiej determinacji. Masowe protesty uliczne zainspirowane przez kobiety stały się aktem solidarności i zdecydowania.
Wieża Bab², podobnie jak jej pierwowzór sprzed 36 lat, odbędzie się w otwartej formule, w wielości i różnorodności wypowiedzi języka sztuki wizualnej – odnosząc się do tu i teraz, do czasu obecnego, osobistego, uniwersalnego i wyrażanego przez wybrane twórczynie w różnorakich mediach i dyscyplinach artystycznych.

Kuratorka: Anna Nawrot

Na otwarcie wystawy przygotowywana jest bogato ilustrowana publikacja z tekstami Sylwii Hejno, Anny Nawrot i Ewy Zarzyckiej.


The Tower of Women²

The subject of the exhibition is female existence: its social, cultural and mental entanglements. Only female artists were invited to the exhibition.
The activity of women in the public sphere is significant. The events of the recent months have proven women’s strength and their great determination. Massive street protests inspired by the women have become an act of solidarity and decisiveness.
The Tower of Women², just like its prototype from 36 years ago, is going to take place in an open formula, in the multiplicity and variety of expressions of the visual arts language – referring to here and now, to the present understood in personal and universal terms, and expressed by selected female artists in various media and artistic disciplines.

Exhibition curator: Anna Nawrot

A richly illustrated publication with texts by Sylwia Hejno, Anna Nawrot and Ewa Zarzycka is being prepared for the opening of the exhibition.