Burger
Close
EWA ZARZYCKA

Lata świetności | Heyday

EWA ZARZYCKA

Lata świetności

Kuratorki: Dorota Jarecka, Agnieszka Rayzacher

W czasie otwarcia wystawy artystka wykona performas Teraz

Ewa Zarzycka jest jedną z oryginalniejszych polskich artystek zajmujących się performansem – w swoich działaniach wciąż na nowo gatunek ten zmienia i redefiniuje. Wypracowała własną formę wystąpienia, w którym zwraca się bezpośrednio do widzów z rodzajem krótkiego wykładu-przemowy. Każdy z performansów, pozornie źle się zapowiadający, w ułomnym stylu i niemrawo rozpoczynany, stopniowo zamienia się w błyskotliwe wystąpienie, iskrzące się dowcipem i pełne polotu. Tematem jest najczęściej sam fakt występowania przed widzami, moment zamiany sytuacji zwyczajnej w nadzwyczajną, potoczności w sztukę oraz problem społecznej pozycji artysty. Zarzycka jest jedną z nielicznych, a może i jedyną kobieta na polskiej scenie artystycznej, która centralnym problemem w swojej sztuce uczyniła kategorię Logosu.

Lata świetności to pierwsza wystawa indywidualna Ewy Zarzyckiej w Warszawie. Pokazujemy na niej dwie najnowsze instalacje artystki, a także prace filmowe tworzone od początku twórczości, kiedy to w roku 1980 zrealizowała na taśmie 16 mm legendarne Przejawy, dokumentację performansów oraz pisane rysunki. Specjalnie na wystawę w lokalu_30 Zarzycka zrealizowała, we współpracy z Januszem Czyżewiczem, film będący połączeniem dokumentu o niej samej z autorskim wideo.

Wystawie będzie towarzyszyła książka z tekstami Doroty Jareckiej, Agnieszki Rayzacher i Magdaleny Ujmy oraz z dokumentacją wystąpień, akcji i filmów Ewy Zarzyckiej.

Ewa Zarzycka była studentką wrocławskiej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych. W latach 80. brała udział m.in. w festiwalach Nieme Kino na łódzkim Strychu oraz w Biennale Nowej Sztuki w Zielonej Górze. W 1989 roku uczestniczyła w wystawie Lochy Manhattanu w Łodzi, a w 1996 w wystawie Kobieta o Kobiecie w Galerii Bielskiej BWA. Miała wystawy indywidualne m.in. w Galerii Labirynt w Lublinie, w Bałtyckiej Galerii Sztuki w Ustce, w BWA w Sandomierzu. Występowała w ważnych spotkaniach sztuki performance, takich jak Europejski Festiwal Sztuki Performance w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, Międzynarodowy Festiwal Sztuki Performance w Sopocie, Międzynarodowy Festiwal Sztuki Akcji w Piotrkowie Trybunalskim, Międzynarodowy Festiwal Sztuki Efemerycznej w Sokołowsku. Jej prace znajdują się w zbiorach m.in. Muzeum Narodowego w Warszawie, Galerii Wymiany Józefa Robakowskiego, Muzeum Sztuki w Łodzi.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

_________

EWA ZARZYCKA

Heyday

Curators: Dorota Jarecka, Agnieszka Rayzacher

The exhibition opening is accompanied by the artist’s performance Now

Ewa Zarzycka is one of individualities of Polish performance – her actions constantly transform and redefine the genre. Zarzycka has developed her own performance style that consists in addressing the audience with brief lecture-speeches. Each such event, even though unpromising, clumsy and slow at the beginning, gradually changes into a brilliant speech that brims with humour and fantastic appeal. The topic is often the very fact of performing in front of the audience, the moment when an ordinary situation changes into an extraordinary one, when the mundane changes into the artistic; what is more, her performances often confront the problem of artists’ social position. Zarzycka is one of the few, or perhaps the only woman on the Polish art scene who has adopted the category of Logos as the central problem of her creative practice.

Heyday is Ewa Zarzycka’s first individual show in Warsaw. The exhibition features two latest installations by the artist as well as film works created since the early days of her artistic practice, when she shot the legendary 16 mm film Symptoms in 1980, as well as performance documentation and written drawings. In collaboration with Janusz Czyżewski, Zarzycka created a film specifically for the lokal_30 show – a combination of a documentary about the artist and her own video work.

The exhibition is accompanied by a book with texts by Dorota Jarecka, Agnieszka Rayzacher and Magdalena Ujma, as well as documentation of performances, actions and films by Ewa Zarzycka.

Ewa Zarzycka studied at the State Higher School of Visual Arts in Wrocław. In the 1980s, participant in the festivals Silent Cinema at Łódź’s Strych and the Biennial of New Art in Zielona Góra. In 1989, one of the artists featured at the exhibition The Dungeons of Manhattan in Łódź, and in 1966 – in the show Woman about Woman at Bielska BWA Gallery. Zarzycka has showed her works at individual exhibitions at the Labirynt Gallery in Lublin, Baltic Art Gallery in Ustka, BWA Gallery in Sandomierz, among other venues. She has also participated in major performance art events, such as the European Performance Art Festival at the Centre for Contemporary Art in Warsaw, International Performance Art Festival in Sopot, International Action Art Festival in Piotrków Trybunalski, International Sokołowsko Festival of Ephemeral Art. Zarzycka’s works belong to the collections of the National Museum in Warsaw, Józef Robakowski’s Exchange Gallery, Muzeum Sztuki in Łódź, among other venues.

Project organised with financial support of the Ministry of Culture and National Heritage

opening | otwarcie
12 grudnia 2015, 19.00
12th of December 2015, 7pm

Premiera książki i śniadanie z artystką
Book launch and breakfast with the artist
14 lutego 2016
14th February 2016

wystawa czynna | exhibition open till
13 lutego 2016
13th of February 2016