Burger
Close

Ewa Zarzycka. Lata świetności / Heyday

Wydano w związku z wystawą / Publication on the occasion of the exhibition
Ewa Zarzycka. Lata świetności / Ewa Zarzycka. Heyday
13.12.2015-13.02.2016
lokal_30, Warszawa

Kuratorki wystawy / Exhibition curators: Dorota Jarecka, Agnieszka Rayzacher

Książka / Book (polish, english)

Redakcja / Editor: Dorota Jarecka, Agnieszka Rayzacher
Autorzy tekstów / Text authors: Agnieszka Rayzacher, Dorota Jarecka, Magdalena Ujma
Korekta / Proofreading: Małgorzata Mysłowska, Guy Sigsworth
Przekład / Translation: Dominika Sigsworth
Projekt i skład / Design: Błażej Pindor
Asystentki / Asistants: Zuzanna Derlacz, Adrianna Lau
Druk i oprawa / Print and binding: Drukarnia Argraf, Warszawa
Wydawca / Publisher: Fundacja Lokal Sztuki / lokal_30

Warszawa 2016.
ISBN 978-83-928404-2-8
_________________________________________________________________________________

Ewa Zarzycka jest jedną z oryginalniejszych polskich artystek zajmujących się performansem – w swoich działaniach wciąż na nowo gatunek ten zmienia i redefiniuje. Wypracowała własną formę wystąpienia, w którym zwraca się bezpośrednio do widzów z rodzajem krótkiego wykładu-przemowy. Każdy z performansów, pozornie źle się zapowiadający, w ułomnym stylu i niemrawo rozpoczynany, stopniowo zamienia się w błyskotliwe wystąpienie, iskrzące się dowcipem i pełne polotu. Tematem jest najczęściej sam fakt występowania przed widzami, moment zamiany sytuacji zwyczajnej w nadzwyczajną, potoczności w sztukę oraz problem społecznej pozycji artysty. Zarzycka jest jedną z nielicznych, a może i jedyną kobieta na polskiej scenie artystycznej, która centralnym problemem w swojej sztuce uczyniła kategorię Logosu.

Książka Ewa Zarzycka. Lata świetności z tekstami Doroty Jareckiej, Agnieszki Rayzacher i Magdaleny Ujmy, to pierwsza tak obszerna analiza twórczości artystki wzbogacona dokumentacją z performansów i wystaw, a także znakomitymi zdjęciami z archiwum artystki i jej pracami fotograficznymi z lat 70.

english—————————

Ewa Zarzycka is one of individualities of Polish performance – her actions constantly transform and redefine the genre. Zarzycka has developed her own performance style that consists in addressing the audience with brief lecture-speeches. Each such event, even though unpromising, clumsy and slow at the beginning, gradually changes into a brilliant speech that brims with humour and fantastic appeal. The topic is often the very fact of performing in front of the audience, the moment when an ordinary situation changes into an extraordinary one, when the mundane changes into the artistic; what is more, her performances often confront the problem of artists’ social position. Zarzycka is one of the few, or perhaps the only woman on the Polish art scene who has adopted the category of Logos as the central problem of her creative practice.

The book with texts by Dorota Jarecka, Agnieszka Rayzacher and Magdalena Ujma, is the first publication to offer such extensive analysis of the artist’s work. It also comprises documentation of performances and exhibitions, as well as excellent photographs from the artist’s archive and her photographic works from the 1970s.