Burger
Close
Ewa Zarzycka: Wykłady mistrzowskie w TRAFO

Ewa Zarzycka: Wykłady mistrzowskie w TRAFO 
Miejsce: Akademia Sztuki w Szczecinie, Świętego Ducha 4, 70-205 Szczecin, Poland
Wykład: 20 marca 18:00

Cykl prelekcji, prowadzonych przez wybitne artystki i artystów, kuratorki i kuratorów wystaw, krytyczki i krytyków. Każdy z gości prezentuje fragment swojego bogatego dorobku twórczego. Podjęta figura mistrza jest daleka od „uczonej ignorancji” i rutyny. Podkreślone zostaje nieustanne poszukiwanie wiedzy i metod twórczych, rewizja i dystans wobec własnej filozofii życia oraz miejsca w świecie. Cykl jest realizowany w ramach współpracy TRAFO Trafostacji Sztuki w Szczecinie i Akademii Sztuki w Szczecinie.