Burger
Close
Galeria jednego obrazu. Dzieło faktyczne: Diana Lelonek

Fundacja Instytut Reportażu zaprasza na trzecią odsłonę cyklu GALERIA JEDNEGO OBRAZU – DZIEŁO FAKTYCZNE: Diana Lelonek, Fotografia obiektu znalezionego z serii: Centrum Żywych Rzeczy, 2016

Na zakończenie sezonu spotkań i premier, 6 lipca o godz. 18.00 w Faktycznym Domu Kultury, zapraszamy na kameralny wernisaż dzieła faktycznego* autorstwa Diany Lelonek, która działa na styku sztuki i eko-aktywizmu badając wzajemne związki człowieka i natury. W Galerii Jednego Obrazu artystka przedstawi fotografię obiektu znalezionego pochodzącego ze środowiska po-elektronicznego (format 100×70) z serii: Centrum Żywych Rzeczy. Tajemniczy, z pozoru abstrakcyjny obiekt to w istocie hybryda porzuconej przez człowieka części elektronicznego urządzenia z kolonizującymi ją organizmami
naturalnymi. W Centrum Żywych Rzeczy gromadzona jest kolekcja znalezionych przedmiotów pokrytych mchami i roślinami, zestaw fotografii, dokumentacja reaserchu. Centrum Żywych Rzeczy to para-
instytucja badawcza założona w 2016 roku w celu badania, gromadzenia i popularyzacji wiedzy dotyczącej nowych „humanotycznych form przyrody”.

Wszystkie eksponaty zgromadzone w kolekcji to porzucone przedmioty, zużyte i niepotrzebne już towary – odpady ludzkiej nadprodukcji, które stały się naturalnym środowiskiem dla wielu żywych organizmów. Okazy zostały znalezione na nielegalnych wysypiskach śmieci, gdzie dochodzi do transgresji przedmiotów wytworzonych przez człowieka i tkanek roślinnych. Te hybrydy roślin i sztucznych przedmiotów są trudne do sklasyfikowania, gdyż są jednocześnie ożywione i nieożywione. Produkty uczestniczą w niemal każdym procesie zachodzącym w biosferze, dlatego nie da się definitywnie oddzielić procesów ekonomicznych czy społecznych od tzw. procesów naturalnych.

Więcej o projekcie na: www.centerforlivingthings.com

O prezentowanym dziele i cyklu, z którego pochodzi, oraz o swojej unikalnej praktyce twórczej artystka opowie prezentując dokumentację swojej działalności.

Na odsłonięciu obrazu twórcy opowiedzą o idei dzieła oraz swoich inspiracjach. Za dobór dzieł odpowiedzialni są: Anna Sańczuk (historyczka sztuki, dziennikarka) i Mariusz Szczygieł (reporter i prezes
Fundacji Instytut Reportażu).

wydarzenie FB