Burger
Close
JAN MIODUSZEWSKI

“PICTURA MINORIS”

JAN MIODUSZEWSKI
PICTURA MINORIS

instalacja, obiekt, wideo

JAN MIODUSZEWSKI
Pictura Minoris

installation, object, video

PHOTO
facebook album

________________________________________

W interdyscyplinarnym projekcie Pictura minoris Mioduszewski zajmuje sie przedmiotem odrzuconym. Fascynuja go przypadkowe uklady, jakie powstaja wsród rzeczy wyrzuconych na smietnik. Wiele wczesniejszych jego prac bylo inspirowanych przedmiotem znalezionym, jednak nigdy dotad zajmowal sie destruktem mebla – meblem potrzaskanym, z wybebeszonymi elementami tapicerskimi, moknacym na deszczu, w koncu trafiajacym na miejskie wysypisko. Pictura minoris jest praca o smieciach, dekompozycji i destrukcji. Temat smieci i rozkladu ma w sobie wielki potencjal metafory. Ma on tez swoja gleboka tradycje, siegajaca az do Antyku. Malarz Peirajkos, wspominany przez Pliniusza w Historii Naturalnej, byl nazywany rypharographos (twórca tematów blahych) w odróznieniu od megalographos (twórców wielkich historii). Peirajkos malowal odpadki codziennego zycia, uprawial „malarstwo smieci”. Trop ten kontynuowali malarze holenderscy np. Cornelis Brize czy Samuel von Hoogstraten. Jan Mioduszewski realizujac instalacje malarska o destrukcji i rozkladzie zbliza sie takze do ducha sztuki dadaistów, dla których uzycie smieci bylo przejawem antymieszczanskiego buntu. Wydaje sie, ze nowa realizacja twórcy Fabryki Mebli mysl te aktualizuje.

Realizacja wideo, kamera: Lukasz Izert

_______ENGLISH_______________________

In his interdisciplinary project Pictura minoris Jan Mioduszewski deals with the discarded object. He is fascinated by incidental compositions that emerge from things that people dispose of. Many of his earlier works were inspired by found objects, but never before has the artist dealt with destroyed furniture – cracked, with gutted upholstery, soaking in the rain, eventually making its way to the rubbish tip. Pictura minoris revolves around waste, decomposition and destruction. The theme of rubbish and decay has a large metaphorical potential to it. It also has a deeply enrooted tradition dating back to antiquity. The painter Peiraikos, mentioned by Pliny in Natural History, was referred to as rypharographos (artist of trivial themes) as opposed to megalographos (artist of grand stories). Peiraikos painted the waste of daily life, thus pursuing “rubbish painting”. Later on, the thread was continued by Dutch painters such as Cornelis Brize or Samuel von Hoogstraten. With his painting installation pivoting around destruction and decay, Jan Mioduszewski also approaches the spirit of dadaism, where the use of rubbish was meant to be an expression of anti-bourgeois rebel. It seems that the latest project by the creator of the Furniture Factory brings this idea up-to-date.

camera: Lukasz Izert

opening | otwarcie
piątek, 20 stycznia, godz. 19.00
Friday, 20 January, 7 pm

śniadanie z artystą
breakfast with the artist
21 stycznia, godz. 12.00 – 14.00
21 January, 12 – 2 pm

wystawa czynna | exhibition open till
21.01 – 2.03.2012, sroda – piatek 16.00 – 19.00
lub po umówieniu telefonicznym
21.01 – 2.03.2012,
Wednesday – Friday 4 – 7 pm
or upon telephone appointment