Burger
Close
Jan Możdżyński at PGS, Sopot

Bujność. Atlas nieskończonych możliwości. 20-lecie konkursu Artystyczna Podróż Hestii

Wystawa z okazji 20-lecia konkursu Artystyczna Podróż Hestii

Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie

Wernisaż: 28.09.2022 / Wystawa: 29.09.2022 – 8.01.2023

Artyści i artystki biorący udział w wystawie

Natalia Bażowska, Izabela Chamczyk, Norbert Delman, Xavery Deskur, Zuzanna Dolega, Kornelia Dzikowska, Józef Gałązka , Małgorzata Goliszewska, Marcin Grzęda, Veronika Hapchenko, Marcin Janusz, Ewa Juszkiewicz, Katarzyna Kimak, Mateusz Kolwaczyk, Olga Kowalska, Kamil Lisek, Krzysztof Maniak, Agnieszka Mastalerz, Jan Możdżyński, Bruno Neuhamer, Krzysztof Nowicki, Łukasz Patelczyk, Cyryl Polaczek, Jan Porczyński, Jakub Rebelka, Mateusz Sarzyński, Aleksander Sovtysik, Piotr Urbaniec, Marek Wodzisławski, Bożna Wydrowska, Marcin Zawicki

Rozkwit młodej sztuki polskiej w ostatnich dwudziestu latach był wyjątkowo bujny. Artystki i artyści biją dzisiaj rekordy aukcyjne, bez kompleksów wchodzą na rynki zagraniczne, są wyraźnym głosem politycznego sprzeciwu i równouprawnienia. Większość z nich spotkała się w jednym miejscu: na konkursie Artystyczna Podróż Hestii. Wystawa „Bujność. Atlas nieskończonych możliwości” w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie będzie podsumowaniem 20 lat istnienia jednego z najważniejszych konkursów młodej sztuki w Polsce.

Jak opowiedzieć 20 lat konkursu Artystyczna Podróż Hestii? Przywołując artystyczne nazwiska, które dzisiaj budzą największe emocje? Albo tytuły dzieł, tych rekordowych, tych najważniejszych, tych przełomowych dla rozwoju startujących karier? Może poprzez liczby? Składy jury? Miejsca wystaw? Listę laureatów i laureatek? A może finalistów i finalistek? Jak zbudować przestrzeń, która pomieści i wspomnienia, i plany na przyszłość?

BUJNOŚĆ, kategoria popularna, bo pożądana w czasach różnorodności , mieści w sobie nie tylko młodość, będącą poniekąd formalnym wymogiem (konkurs Artystyczna Podróż Hestii adresowany był do studentek i studentów ostatnich dwóch lat uczelni artystycznych). Mieści w sobie również ten gwałtowny wzrost zainteresowania młodą sztuką w ciągu ostatnich 20 lat. A także – a może przede wszystkim – potencjał, nieskończone poszukiwania, rozkwit i rozwój najmłodszej generacji artystów i artystek.

20 lat konkursu Artystyczna Podróż Hestii to ponad trzy tysiące zgłoszonych artystów i artystek. Setki zostało wyróżnionych w finałach, kilkudziesięciu nagrodzonych wyjechało w miesięczną podróż rezydencyjną w Nowym Jorku, Walencji lub Wilnie. Poznawali i poznawały kuratorów, artystów, instytucje… konfrontowali swoje studenckie wyobrażenia ze stanem faktycznym funkcjonowania rynku sztuki na świecie. Otrzymywali pierwsze duże zlecenia komercyjne od klienta biznesowego. Poznawali artystyczną praktykę od strony, która nie była dostępna w murach żadnej akademii.

Te podróże i spotkania – wybory, rozmowy, wystawy, nagrody i wyróżnienia, sukcesy i porażki – tworzą atlas możliwości. Atlas, który pozwoli po latach – teraz i w przyszłości – wracać do map zapamiętanych, rozpoznawać kierunki, widzieć konteksty, czasami przystanąć by móc inaczej spojrzeć na wybrany fragment. Ta nieuchwytność, płynność i zmienność młodej sztuki staje się tematem wystawy, której oś stanowi kolekcja Fundacji Artystyczna Podróż Hestii. Tych 20 lat to wielość głosów i praktyk artystycznych, bo artyści i artystki żywo reagowały na zmieniającą się rzeczywistość. A konkurs zmieniał się wraz z nimi.

Prace z kolekcji Fundacji Artystyczna Podróż Hestii same w sobie opowiadają historię młodej polskiej sztuki w ostatnich dwóch dekadach. Są przeglądem tematów i wątków, które organizowały i organizują wyobraźnię studentów i studentek. Obok wybranych prac z kolekcji zobaczymy także prace nowe, poszerzające kontekst, rozwijające horyzont artystycznych praktyk, świadczące o rozwoju ich wyobraźni. Bo ona – jak atlas – nie da się zatrzymać w miejscu, nie da się zatrzymać w czasie.

Wciąż jest tak bujna, jak 20 lat temu.

źródło: mat. prasowe