Burger
Close
Jan Możdżyński at Rondo Sztuki, Katowice

BAD ROMANCE. Kolekcja mBanku
18.02-09.04.2023
Rondo Sztuki, Katowice

Artyści, artystki i osoby artystyczne biorące udział w wystawie: Lena Achtelik, Agnieszka Apoznańska, Paweł Baśnik, Dobrawa Borkała, Monika Chlebek, Monika Falkus, Krzysztof Gil, Krzysztof Grzybacz, Anna Grzymała, Marcin Jasik, Radim Koros, Julia Kowalska, Adam Kozicki, Tomasz Kręcicki, Alicja Kubicka, Sasa Lubińska, Urszula Madera, Krzysztof Mętel, Jan Możdżyński w duecie z Jakubem Glińskim, Małgorzata Mycek, Alicja Pakosz, Karol Palczak, Zofia Pałucha, Szaweł Płóciennik, Michał Prażmo, Patryk Różycki, Filip Rybkowski, Agata Słowak, Mikołaj Sobczak, Łukasz Stokłosa, Zuzanna Szary, Szymon Szewczyk, Stach Szumski, Zuzanna Śmigielska, Małgorzata Werla, Jan Eustach Wolski, Joanna Woś, Natalia Załuska.

Kuratorka i kurator: Marta Antoniak, Tomek Baran

Koluzja to psychodynamiczna koncepcja nieuświadomionej zmowy między osobami będącymi ze sobą w bliskich relacjach. Zmowa ta polega na wzajemnym dopełnianiu nierozwiązanych, kluczowych konfliktów wewnętrznych partnerów. Uczestnicy tej „gry” pasują do siebie idealnie. Ich związki funkcjonują dzięki kompatybilności wzajemnych potrzeb, niezrealizowanych na wcześniejszych etapach rozwoju. Są jak dwie strony tej samej monety. W różny sposób poradzili sobie z identycznym, spajającym ich związek problemem. Sztywno utrzymywany balans, może zostać jednak naruszony. Wtedy koluzyjne wiązanie zaczyna trzeszczeć, a na horyzoncie rysuje się nadciągająca katastrofa.

Wystawa Bad Romance w nieco żartobliwy sposób ukazuje takie hipotetyczne relacje między malarskimi przedstawieniami artystek i artystów wybranych z kolekcji mBanku. Wykreowane w ten sposób fantazyjne koluzje tworzą się przez podobieństwo, ale również wzajemne antagonizmy.

źródło / więcej informacji: Rondo Sztuki