Burger
Close
Joanna Rajkowska: wystawa „Widoki z bliska — relacje – narzędzia – wiedza” w BWA Katowice

Widoki z bliska — relacje – narzędzia – wiedza
BWA Katowice
22.03 – 21.04.2024
www

W wystawie udział biorą
Joanna Rajkowska, Jaśmina Wójcik, Jadwiga Sawicka + Lila Kalinowska, Joanna Wowrzeczka, Cecylia Malik i kolektyw Siostry Rzeki, Jolanta Jastrząb + Katarzyna Krasoń + Magdalena Hyla, Pamela Bożek + Pracownia Endospory, Piotr Wysocki, kolektyw Śląsk Przegięty + Danai Chondrokouki (The Empress) + Paweł Świerczek (Hajer) + Hanna Świtała (Princ Wonglo/Valyen Songbird), Anna Kopaczewska + Dominik Ritszel + Piotr Ceglarek, Zuzanna Sekta + Pola Janiszewska, Klub Myśli Ekologicznej + Śląski Ruch Klimatyczny + Barbara Wojtaszek + Paulina Sylwestrzak + Ryszard Kulik + Małgorzata Rozenau, + osoby współuczestniczące

 

Widok z bliska nie zawsze jest piękny. Gładka tkanina okazuje się poprzecinana szwami, a w gładzi na  ścianie widoczne są ubytki. Ale widok z bliska pozwala też odkryć szczegóły, które odległość zamazuje. Przyglądając się szalce petriego pod mikroskopem, odkryjemy całe nieznane mikrobiologiczne światy.

Widok z bliska komplikuje sprawy. To, co wydaje się proste i pozbawione niuansów, może okazać się niezwykle złożone i niejasne. To, co koherentne, spójne i całe, zaczyna się w naszej głowie jawić jako asamblaż nie zawsze dobrze zmontowanych części. Zbliżenie się do czegoś lub kogoś utrudnia wydawanie szybkich ocen i jednoznacznych opinii. Sprawia też, że generalizacje stają się banalne, a ogólne sądy tracą swoją moc.

Widoki z bliska to wystawa-warsztat, na której pokazujemy projekty artystyczne będące blisko lokalnych społeczności i ekosystemów. Sztukę, która wyłania się z konkretnych miejsc, łączy się z nimi, a być może nawet je zmienia. Do współpracy zaprosiliśmy artystki i artystów pracujących nad splataniem swojej działalności z ludźmi spoza świata sztuki, ich marzeniami, potrzebami, obawami. Zadaliśmy im przy tym fundamentalne pytanie: w jaki sposób takie postępowanie może mieć wpływ na trwałość relacji środowiskowych i zależny od nich dobrobyt. Widoki z bliska mają pozwolić dostrzec usytuowane praktyki artystyczne, które nie pretendują do uniwersalności, ale raczej skupiają się na złożonych, lokalnych kontekstach.

Ruch zbliżania się projektów artystycznych do świata życia łączymy z ruchem przybliżenia się do procesu wytwarzania postsztuki. Chcemy skomplikować pokazywany obraz. Będziemy pytać o RELACJE (jakie sojusze są potrzebne, jakie więzi są ustanawiane oraz jaki jest etyczny wymiar tych procesów). Spojrzymy na NARZĘDZIA I METODY pracy (odkrywając ich silne i słabe strony, wskazując na możliwe zastosowania i ich ograniczenia). Zastanowimy się nad WIEDZĄ (która jest potrzebna do zapoczątkowania odpowiedzialnych działań skupionych na lokalności oraz nad tym, jaka powstaje w wyniku tych działań).

Wystawa jest wkładem Konsorcjum Akademickiego – Katowice Miasto Nauki w wypracowywanie kierunku wspierania Katowic i Metropolii GZM jako miejsc działalności kreatywnej.