Burger
Close
Julia Woronowicz na wystawie „Running out of history” w MOS Gorzów Wlkp.

13.01.2024-25.02.2024

Melanie Wróblewska, Rafał Żarski, Wiktoria Kucharczak, Adam Nehring, Maryna Sakowska, Jakub Kosecki, Inside Job (Ula Lucińska i Michał Knychaus), Øleg&Kaśka, Julia Woronowicz

Kurator: Jakub Kosecki

Running out of history (ang.  Uciekając z historii lub Wyczerpująca się historia). Wystawa w krytyczny sposób podejmuje temat historii, ukazując ją raczej jako zbiór podważalnych narracji niż zapis „twardych faktów” o minionych zjawiskach. Osoby zaproszone do wystawy (Melanie Wróblewska, Rafał Żarski, Wiktoria Kucharczak, Adam Nehring,  Maryna Sakowska, Jakub Kosecki, Inside Job, Øleg&Kaśka, Julia Woronowicz)  zastanawiają się nad samą definicją historii, jej rolą w kształtowaniu się tożsamości współczesnego człowieka, sposobami konstruowania narracji historycznych i futurologicznych oraz wizualnym językiem kultury używanym do opisu tych zjawisk. 

Narracje historyczne, zarazem konstytuujące jak i ukonstytuowane przez tożsamość religijną, narodową, etniczną, stają się ciężarem, bywając uzasadnieniem dla przemocy: wojny, ludobójstwa, czystek etnicznych czy społecznych nierówności. W wybranych pracach przebija się absurd, z jakim często formułowane są argumenty historyczne w powszechnych kulturowych przekazach. Ponadto, na wystawie widoczny jest wpływ współczesnych koncepcji około historiozoficznych podważających paradygmat linearnego czasu czy dotychczas obowiązującą patriarchalną i klasistowską perspektywę historyczną.

Jakub Kosecki