Burger
Close
Justyna Górowska’s exhibition at Arsenał Gallery in Poznań

Brzeginki
Justyna Górowska
9.10 — 31.12.2020
wernisaż: 9.10.2020, g. 18.00

Kuratorka: Ania Batko
Współpraca: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

Jest głosem płaczącym w łazience. Zostawia za sobą mokre ślady. Jest wodzianką podszywającą się pod globalne korporacje. Wodną nimfą, której ciało odkształcają łuski. Albo kawałek reklamówki. Płacze słoną wodą z cząsteczkami polipropylenu. Rozprowadza lepką substancję po poręczach nowojorskiego metra i pluska się w wyschniętej Skawie. Tarza się w błocie i wkłada palce w zagłębienia mokrej ziemi. Sprawia perwersyjną przyjemność. Sobie i jej. Mówi o degradacji, kurczących się zasobach i kryzysie wody pitnej.Podobno wywodzi się ze słowiańskiej mitologii. Podobno, bo brzeginka nie tylko jest dotarciem do granicy, ale też jest granicą. Albo jeszcze lepiej granicami. Czymś pomiędzy, poza płcią, klasą, hierarchią, co nie daje się wpisać w siatki i struktury kontroli. Czymś, co nieustannie się podszywa i coś sobie pożycza. Z przeszłości i przyszłości. Bo obie są przedmiotem subwersji. Pożycza akwatyczną symbolikę i relikty archeologii, higieniczną lamperię rodem z PRL-u i dziewiętnastowieczną ikonografię wodnych nimfetek. Wojerystyczne reprezentacje młodych i pięknych kobiet skrzyżowane z patriarchalnymi narracjami o narodzie. Interesują ją nimfy malowane przez Witolda Pruszkowskiego, które miały być polskie, ale okazały się zbyt chłopskie, prerafaelicki obraz Johna Williama Waterhouse’a, który na fali metoo znika z galerii w Manchesterze i cykl Jacka Malczewskiego, „Zatruta studnia”, obsesyjne studium pragnienia: sięgania po wodę i jej picia, zestawione z gestem zaplatania. […]
Ania Batko

Czytaj więcej: http://www.arsenal.art.pl/wystawy/brzeginki/