Burger
Close
Karolina Breguła, Diana Lelonek, Mateusz Szczypiński at “Simple gestures”, BWA Contemporary Art Gallery, Katowice

Proste gesty
Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach // al. Korfantego 6
Wernisaż // 21 lutego 2020, godz. 18.00 // wstęp bezpłatny
Wystawa // 22.02-20.03.2020

21 lutego (piątek), o godz. 18.00 zapraszamy do Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach na wernisaż wystawy “Proste gesty”

Wystawa „Proste gesty” jest próbą odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób kompetencje artystów mogą wpływać na budowanie dobra wspólnego. Każdy uczestnik projektu zaprosił do współpracy kolejną osobę, bądź grupę osób, z którymi pracował nad scenariuszem: happeningu, instalacji, dźwiękowych bądź wizualnych archiwów, protestu, zgromadzenia itd. Dokumentacja tych działań, oddając przepływy między codziennością, a obszarem sztuki, podkreśla rolę instytucji jako miejsca spotkań i wymiany pomysłów. Dzieło sztuki jest w tym kontekście momentem pośrednim procesu komunikacyjnego, zachętą do wspólnego działania, przekazywaną przez artystów ideą skondensowaną w postaci obrazu, obiektu, dźwięku czy tytułowego gestu. Sama idea autorstwa również ulega rozmyciu. Artyści inicjują pewne procesy, tworząc scenariusze praktyk, którymi chcą podzielić się z odbiorcami. Budując choreografie wspólnoty, proponują zestaw czynności do wykonania. Znajdują się wśród nich między innymi: zbieractwo, oszczędzanie, opiekowanie się, opowiadanie, filmowanie, nasłuchiwanie, odpoczywanie, pomaganie, dzielenie się czy patrzenie w przyszłość.

Artystki i artyści: Dominika Kowynia i Zlata Lebedz, Karolina Breguła i mieszkańcy ulic Reja, Sienkiewicza i Górnickiego na Ołbinie we Wrocławiu, Grażyna Zimmer, Bogna Bartkowiak, Monika Drożyńska i Tymon Słapak, Magdalena Franczak, Grzegorz Hańderek, Tomasz Golonka OP, Przemysław Ciesielski OP, Grzegorz Ćwierkiewicz OP, Bartłomiej Sumara OP, Paweł Lasek OP, Jolanta Jastrząb, Barbara Wójcik, Iwona Szuster, uczestnicy warsztatów w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, Karolina Konopka, Barbara Kubska i Aleksandra Rajnisz – Podlaska, Małgorzata Markiewicz, Diana Lelonek, Mateusz Szczypiński, Katarzyna Garapich, Olga Pałka-Slaska i Małgorzata Gwiazdonik–Müller, Tomáš Rafa i mieszkańcy osiedli romskich Angin mlyn w Michalowcach, Ostrowanach i Veľká Ida, Małgorzata Rozenau, Michał Smandek, Paweł i Jerzy Szeibel, Pracownia Sezonowa, Lesław Tetla, Joanna Zdzienicka z Gabrielą Palicką, Mateuszem Kokotem i Mikołajem Szpaczyńskim, Pracownia Filmu Społecznego

Kuratorka: Marta Lisok

~

Simple Gestures
BWA Contemporary Art Gallery in Katowice // al. Korfantego 6
Opening // 21 lutego 2020, godz. 18.00
Exhibition // 22.02-20.03.2020

The project Simple Gestures attempts to answer the question of how artists can use their talents and expertise to benefit the common good. In this context, the work of art should be regarded as an introductory part of the communication process, a call to action. The invocations would permeate paintings, objects, sounds, as well as the project’s titular gesture — a movement that draws attention to what is being said.

With this prescription in mind, each project participant invited someone or a group of people, with whom they would work on the script of a happening, installation, sound or visual archive, demonstration, public meeting or another event or piece. The documentation of their work reflects the conversion from art to everyday life to art and vice versa while focusing on the institution as a meeting point to exchange ideas. In this situation, the idea of authorship has dissolved on its own. The artists initiated certain processes, creating scripts for practices, which  they would share with the public. They created the choreography for the community, presenting recipients with a list of activities to engage in. Suggestions included collection hobbies, saving, providing care, storytelling, filming, listening, resting, providing help, sharing and looking into the future.

Artists: Dominika Kowynia i Zlata Lebedz, Karolina Breguła i mieszkańcy ulic Reja, Sienkiewicza i Górnickiego na Ołbinie we Wrocławiu, Grażyna Zimmer, Bogna Bartkowiak, Monika Drożyńska i Tymon Słapak, Magdalena Franczak, Grzegorz Hańderek, Tomasz Golonka OP, Przemysław Ciesielski OP, Grzegorz Ćwierkiewicz OP, Bartłomiej Sumara OP, Paweł Lasek OP, Jolanta Jastrząb, Barbara Wójcik, Iwona Szuster, uczestnicy warsztatów w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, Karolina Konopka, Barbara Kubska i Aleksandra Rajnisz – Podlaska, Małgorzata Markiewicz, Diana Lelonek, Mateusz Szczypiński, Katarzyna Garapich, Olga Pałka-Slaska i Małgorzata Gwiazdonik–Müller, Tomáš Rafa i mieszkańcy osiedli romskich Angin mlyn w Michalowcach, Ostrowanach i Veľká Ida, Małgorzata Rozenau, Michał Smandek, Paweł i Jerzy Szeibel, Pracownia Sezonowa, Lesław Tetla, Joanna Zdzienicka z Gabrielą Palicką, Mateuszem Kokotem i Mikołajem Szpaczyńskim, Pracownia Filmu Społecznego

Curator: Marta Lisok