Burger
Close

Karolina Breguła Ja po rzeźbach nie płaczę / I Don’t Cry over Sculptures

Książka / Book

Redakcja / Editor: Zuzanna Derlacz, Agnieszka Rayzacher
Przekład / Translation: Łukasz Mojsak, Monika Ujma
Redakcja językowa / Copy-editing: Ewa Borowska
Korekta / Proofreading: Ewa Borowska
Projekt i skład / Design: Zuzanna Derlacz
Asystenka / Assistant: Julia Łyszcz
Druk i oprawa / Print an binding: Argraf
Wydawca / Publisher: Fundacja Lokal Sztuki / lokal_30
Współwydawca / Co-publisher: Galeria Arsenał, Poznań

Podziękowania dla Austriackiego Forum Kultury w Warszawie /
Special thanks to the Austrian Cultural Forum in Warsaw

© 2017 Fundacja Lokal Sztuki, Galeria Arsenał i autorzy / and the authors

Warszawa 2017.
ISBN: 978-83-928404-6-6

___________________________________________________________________________

Pierwsza monografia Karoliny Breguły została wydana przez Galerię Arsenał w Białymstoku oraz lokal_30 / Fundację Lokal Sztuki z Warszawy. Jej założeniem było wyczerpujące przedstawienie twórczości artystki oraz sproblematyzowanie jej i odniesienie do rzeczywistości społecznej i politycznej poprzez eseje znakomitych krytyczek sztuki i kuratorek – prof. Marii Poprzęckiej, Doroty Jareckiej i Agaty Chinowskiej. W książce znalazł się również wywiad filmoznawcy Kuby Mikurdy zwracającego m.in. uwagę na typowo filmowe aspekty prac artystki.

english___________________

I Don’t Cry over Sculptures is a first monographic book dedicated to the ouvre of Karolina Breguła. It is published with joint effort by Lokal 30 / Lokal Sztuki Foundation and Arsenał Gallery in Białystok. The book’s ambition is to give the reader an indepth overview of the artist’s ouvre as well as present critical approach to social and political context of her works.This is provided thanks to contributions by great critics and curators – Maria Poprzęcka, Dorota Jarecka and Agata Chinowska. Cinematrographic aspects of the artist’s works are subject of the interview held with Karolina Breguła by a film expert – Kuba Mikurda.