Burger
Close
Lelonek, Możdżyński: Artystyczne, społeczne, stołeczne. Wieloprzestrzeń pracowni
CZWARTEK | 7 grudnia | 18:00
Wernisaż wystawy „Artystyczne, społeczne, stołeczne. Wieloprzestrzeń pracowni”, przedstawiającej wynik badań dotyczących dostępności i funkcji pracowni artystycznych w Warszawie
Warszawskie Obserwatorium Kultury, ul. Marszałkowska 34/50
Wystawa potrwa do 14 grudnia i będzie otwarta w godzinach 12:00 – 18:00
Zespół artystyczno-kuratorski wystawy: Jagoda Barwińska, Stanisław Bulder, Jan Gębski, Agnieszka Sadurska, Michał Stańczak, Aleksandra Tarka, dr Karolina Thel, Patrycja Wójcik
ZAPISY DO OTWARTYCH PRACOWNI:
Osoby zainteresowane odwiedzeniem pracowni artystycznych muszą wcześniej wypełnić ankietę z zapisami, aby uzyskać dostęp do adresów pracowni. Po wypełnieniu ankiety wyślemy Tobie mapkę z adresami pracowni, pracownie można zwiedzać w godzinach otwarcia, do niektórych z nich obowiązuje limit miejsc oraz zapis na konkretną godzinę.
link do ankiety: https://otwartepracowniewok.webankieta.pl/
SOBOTA | 9 grudnia |
godz. 14:00 – do ostatniej osoby zwiedzającej
Pracownia przy ul. Hożej (Łukasz Radziszewski, Viktar Aberamok, Piotr Marzec, Jana Kuczyńska Agata Popik i Emil Laska), w programie:
– słodki poczęstunek
– prezentacja ZINu „Bagno”
– impreza
godz. 14:00 – 19:00
Pracownia Igi Niewiadomskiej i Piotra Maciejowskiego przy ul. Brackiej
Wystawa „Zaplecze”
godz. 15:00 – 18:00 (zapisy na konkretne godziny)
Picie herbaty w pracowni Agnieszki Brzeżańskiej, niedaleko parku Morskie Oko
godz. 18:00 (Plac Zbawiciela)
Wernisaż wystawy „Dom dla zmyślonych przyjaciół Jaśka” w pracowni Jana Możdżyńskiego.
Wystawa będzie także dostępna dla zwiedzających w dniach 9-15 grudnia, w godzinach 12:00 – 18:00.
opis wystawy w wydarzeniu: https://www.facebook.com/events/s/dom-dla-zmyslonych-przyjacioł-/882118993578120/
NIEDZIELA | 10 grudnia |
godz. 15:00 – 18:00
Pracownia Ksenii Gryckiewicz przy ul. Rydygiera
godz. 15:00 – 18:00
Pracownia Diany Lelonek przy ul. Nowolipki (zapisy na konkretne godziny)
godz. 15:00 – 18:00
Pracownia Pawła Żukowskiego przy ul. Anielewicza
CZWARTEK | 14 grudnia |
14 grudnia, godz. 18:00, Sympozjum
Warszawskie Obserwatorium Kultury
Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.
KURATORKI PROJEKTU: Łukaszka Staszkiewicz, Vera Zalutskaya
Pracownie artystyczne są szczególnymi, w dużym stopniu ukrytymi dla publiczności przestrzeniami na mapie miasta. Nie sposób oszacować dokładną ilości pracowni twórczych zlokalizowanych na terenie Warszawy, jednak nasze najskromniejsze kalkulacje pozwalają stwierdzić, że jest ich przynajmniej 500, a najprawdopodobniej o wiele więcej. Osoby artystyczne, pracujące najczęściej na zasadzie freelance’u, są zdane na siebie w kwestii organizacji przestrzeni do pracy, wytwarzania i magazynowania swoich dzieł. Niektórzy wynajmują dedykowane temu lokale od dzielnicowych ZGN-ów, inni zapewniają sobie przestrzeń do pracy wynajmując lub podnajmując pomieszczenia od osób prywatnych. Programy miejskie, których celem w teorii jest ułatwienie dostępu do lokali przeznaczonych na pracownie twórcze, działają na zasadzie aukcji, co w konsekwencji prowadzi do tego, że możliwość wynajmu takich przestrzeni mają głównie osoby wytwarzające wyroby rzemieślnicze na sprzedaż. Jednocześnie od roku 2014 w Warszawie można zaobserwować pozytywną zmianę prowadzonej polityki miejskiej, związaną z dostrzeżeniem wartości pracowni artystycznych jako mikro-instytucji, dążeniem do zachowania spuścizny po zasłużonych artystach i artystkach poprzez nadanie ich pracowniom statusu Historycznej Pracowni Artystycznej. Zarówno pracownie historyczne, jak i te współczesne są miejscami kluczowymi dla produkcji artystycznej, budowania więzi społecznych, nawiązywania współpracy, opowiadania historii i opieki nad dziełami sztuki i archiwami, zapewniającymi ciągłość wymiany wiedzy praktycznej i teoretycznej. To stamtąd dzieła sztuki wyruszają do galerii prywatnych i instytucji publicznych, gdzie biorą udział w budowaniu artystycznego wizerunku miasta i kraju. Projekt Artystyczne, Stołeczne, Społeczne jest próbą przyjrzenia się zarówno politykom miejskim jak i potrzebom artystów i artystek, ustalenia czy i w jakim stopniu one sobie nawzajem odpowiadają. Naszym celem jest stworzenie narzędzi do dialogu pomiędzy na pozór odległymi, ale w rzeczywistości wzajemnie wpływającymi na siebie wymiarami życia miejskiego: administracyjnym i artystycznym.
Vera Zalutskaya – kuratorka sztuki współczesnej, redaktorka Magazynu BLOK. Prezeska Fundacji GESSEL dla Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Fundacji GESSEL dla Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki. Zainteresowana głównie sztuką z Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej w kontekście studiów postkolonialnych. Absolwentka Europejskiego Humanistycznego Uniwersytetu w Wilnie (kierunek: Teoria i praktyki sztuki współczesnej) i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Kulturoznawstwo: porównawcze studia cywilizacji oraz Historia sztuki, spec. kuratorska). Mieszka i pracuje w Warszawie.
Łukaszka Staszkiewicz – studentka Badań Artystycznych na Wydziale Badań Artystycznych i Studiów Kuratorskich na warszawskiej ASP. Członkini grupy artystyczno-edukacyjnej zwykła dziewczyna kolektyw. Zainteresowana głównie sztuką i teorią feministyczną i studiami trans. Mieszka i pracuje w Warszawie
Identyfikacje graficzną opracowali Karolina Pietrzyk i Tobias Wenig.