Burger
Close

Lokatorzy | The Lodgers

23.11–21.12.2007

Anna Baumgart, Andrzej Cisowski, Zuzanna Janin, Piotr Kopik, Tomasz Kozak, Maciej Kurak, Jan Mioduszewski, Laura Pawela, Karolina Zdunek

kuratorka / curator: Agnieszka Rayzacher

lokal_30 mieści się w starej, XIX-wiecznej kamienicy, w samym centrum Warszawy, przy ul. Foksal. Tworząc naszą galerię staraliśmy się zatrzymać klimat zwykłego mieszkania – zachowaliśmy ślady po jego lokatorach, naszych poprzednikach. Niczym Trelkovsky, bohater Lokatora Romana Polańskiego, daliśmy się uwieść przeszłości i atmosferze tego miejsca (starając się jednak nie wpaść w obłęd). Teraz to my oraz artyści z nami współpracujący czujemy się lokatorami owych dwóch pokoi z kuchnią – tworzymy nową historię tego miejsca, znaczymy je naszą obecnością i naszym działaniem. Wystawa Lokatorzy będzie więc swoistym podsumowaniem ponad dwuletniej bytności w lokalu_30, zamierzamy jednak pokazać prace, które nigdy jeszcze nie były prezentowane w tej przestrzeni.

~

lokal_30 is situated in an old tenement house built in late 19th Century, in the very centre of Warsaw, at Foksal street. While creating our gallery it was our intent to retain the look of normal apartment. We even preserved some traces of its former tenants who lived there before us. Just like Trelkovsky from Roman Polański’s film The Tenant, we let ourselves be seduced to the past and atmosphere of the place (making our best no to go insane anyway). Now it is us as well as artists we collaborate with that feel true tenants of these two rooms and a kitchen. It is us who build new history of the place, sign it with our presence and activity. The exhibition Tenants is thus going to be a kind of summary of over two years of our being in lokal_30. Nevertheless, we intend to show new works, not yet exhibited in this special place.

otwarcie piatek, 23 listopada 2007 o godz 19.00
**opening Friday, November 23rd, 2007, at 7:00 p. m.

SNIADANIE Z ARTYSTAMI
sobota, 24 listopada w godz. 11.00–13.00
**BREAKFAST WITH THE ARTISTS
Saturday, November 24th, from 11 am to 1 pm