Burger
Close

Maria Anto

This book is a review of Maria Anto’s works, a collection of memories and reflections.

Maria Anto (1936–2007), creator of paintings and drawings, Maria Anto studied at the Faculty of Painting of the Academy of Fine Arts in Warsaw (diploma 1960). A representative of figuration in art, she developed her own individual language of painting. Anto created portraits, landscapes, and images of animals and fantastical creatures. Her painting was defined as metaphorical, fantastical, symbolic, poetic, and representative of magical surrealism while displaying a kinship with naïve art, the Quattrocento, and surrealism. The artist herself attached the most importance to literary inspirations. Anto was a major figure in the Polish art world for several decades. She participated in the independent cultural movement under martial law. Her works were shown at nearly 70 individual exhibitions and some 250 group shows in Poland and abroad.

Niniejsza książka jest przeglądem prac Marii Anto, zbiorem wspomnień i przemyśleń. 

Maria Anto (1936–2007), twórczyni malarstwa i rysunku, Maria Anto studiowała na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (dyplom 1960). Przedstawicielka figuracji w sztuce, wypracowała własny, indywidualny język malarstwa. Anto tworzyła portrety, pejzaże oraz wizerunki zwierząt i stworzeń fantastycznych. Jej malarstwo określano jako metaforyczne, fantastyczne, symboliczne, poetyckie i reprezentatywne dla surrealizmu magicznego, wykazując jednocześnie pokrewieństwo ze sztuką naiwną, Quattrocento i surrealizmem. Sama artystka największą wagę przywiązywała do inspiracji literackich. Anto przez kilka dekad był ważną postacią w polskim świecie sztuki. W stanie wojennym brała udział w niezależnym ruchu kulturalnym. Jej prace można było zobaczyć na blisko 70 wystawach indywidualnych i około 250 zbiorowych w kraju i za granicą.

 


Editor: Agnieszka Rayzacher and Michał Jachuła
Graphic design: Honza Zamojski, szaransky.biz
Copy editing: Christopher Smith
Translation: Łukasz Mojsak
Proofreading, layout cooperation: Zuzanna Derlacz
Images editing: MESA
Printing: Argraf, Warszawa
Publishers: Fundacja Lokal Sztuki / lokal_30 oraz Zachęta — National Gallery of Art., Warsaw
Warszawa 2018.
ISBN 978-83-64714-60-3
ISBN 978-83-949968-0-2