Burger
Close

Mateusz Szczypiński. Our Matters / Benjamin Bronni. Laterally Shifted Kantum

Wydano w związku z projektem / published on the occasion of the project
“Somewhere Between – Mateusz Szczypiński & Benjamin Bronni”

Mateusz Szczypiński, Our Matters
annex: Benjamin Bronni, Kantum
Stuttgart, styczeń – marzec / January – March 2014
Galerie Parrotta Contemporary Art

Benjamin Bronni, Laterally Shifted
annex: Mateusz Szczypiński, Nasze Sprawy
Warszawa, luty – marzec / February – March 2014
lokal_30

Kurator/ curator: Dobromiła Błaszczyk

Katalog / Catalogue (polish/english & german/english)

Redakcja / Editor: Dobromiła Błaszczyk
Fotografie / Photographs: Paweł Derkacz, Bernhard Kahrmann
Tłumaczenie / Translation: Monika Morkosz, Łukasz Mojsak, Dominika Sigsworth, Katharina Klara Jung
Korekta tekstu polskiego / Polish proofreading: Monika Ples
Opracowanie graficzne / Design: Zbigniew Prokop
Druk / Print: Technikolor
Wydawca / Publisher: Fundacja Lokal Sztuki / lokal_30
Współpraca / Collaboration: Galerie Parrotta Contemporary Art

Warszawa 2014.
ISBN 978-83-928404-5-9
ISBN 978-83-928404-9-7

Projekt współfinansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej / The Project is co-funded by the Foundation for Polish-German Cooperation

Na projekt “Somewhere Between” składają się dwie wystawy indywidualne – Mateusza Szczypińskiego w Stuttgarcie i Benjamina Bronniego w Warszawie. Obaj artyści urodzili się w połowie lat 80. i chociaż wychowali się w dwóch różnych krajach, łączy ich odwołanie do wspólnej tradycji wizualnej, którą każdy z nich stara się na swój sposób przepracować. Mimo że tworzą w innych technikach i materiałach – prace Benjamina to w większości przestrzenne instalacje, Mateusz porusza się głównie w sferze dwuwymiarowych obrazów – ich metody twórcze mają ze sobą wiele wspólnego.

To podzielana przez Bronniego i Szczypińskiego fascynacja modernizmem jest punktem wyjścia dla ich indywidualnych poszukiwań. Artyści stają się benjaminowskimi “materialistycznymi historykami”, którzy na ruinach i częściowo zapomnianych strzępkach z przeszłości budują obraz współczesności. Starają się zbadać i na nowo określić wzajemne relacje oraz zależności pomiędzy formami, barwami, płaszczyznami, kompozycją i przestrzenią. Próbują odczytać je i ponownie znaleźć miejsce dla nich we współczesnym myśleniu o obrazie, rzeźbie, czy instalacji, jako jedną z metod obierając moduł z jego powtarzalnością i pozorną przewidywalnością.

english____________________________

The project Somewhere Between compromised two individual exhibitions – Mateusz Szczypiński’s show in Stuttgart, at Parotta Contemporary Art and Benjamin Bronni’s in Warsaw, at lokal_30. Both artists were born in the mid-1980s and even though they grew up in different countries, they share references to a common visual tradition that each is working through in his own way. Despie a difference in techniques and media – Benjamin’s work are mostly spatial installations, while Mateusz works mainly with painting – their creative methodologies betray a robust common denominator.

The fascination with Modernism shared by Bronni and Szczypiński is the starting point for each artist’s individual investigations. They both try to analyse and determine anew the mutual relations and dependencies between nforms, colours, surfaces, compositions and space. They attempt to decipher them and locate them again in a new place in the contemporary reflection on painting, sculpture, or installation. One of their methods consists of the use of modules, characterised by repetitiveness and seeming predictability.