Burger
Close
MATRIA | Wydarzenie w Przejściu

20 XII – 21 XII, godz. 14:30 – 14:30
Al. Jana Pawła 36, Warszawa

Elka Krajewska i Kraj M (Maria Krajewska)
pod egidą lokalu_30 zapraszają
na 24-godzinne wydarzenie w przejściu

Elka Krajewska i KrajM przejmują swoją wspólną pracą „MATRIA” przestrzeń publiczną przejścia na Al. Jana Pawła 36 w najciemniejsze 24 godziny 2020 roku – koniec wydarzenia pokrywa się z przesileniem zimowym o godz. 14:30 w poniedziałek 21 grudnia. Po raz kolejny matka z córką pokazują, że twórczość kobiet jest niepowstrzymywalna i pomimo pandemii wylewa się w przestrzenie, w prozaiczne podwórkowe szczeliny.„MATRIA” – wzywa do lokalnego przebudzenia. Jak mgnienie oka, jak eureka pod prysznicem, krótkie trwanie w lokalnej, wyświechtanej przestrzeni podwórkowej.

„MATRIA” wzywa do opuszczenia upodlającego związku z PATRIĄ. Wzywając lokalne kobiety do usłyszenia swoich przytłumionych patriarchatem głosów i tworzenia lokalnych ogniw działań twórczych, kieruje apel do babek, matek, córek i wnuczek by uniosły wzrastającą falę siły matriarchalnej w publicznie dostępnych miejscach lokalnych.

Uwaga: przestrzeń jest ogólnodostępnym miejscem publicznym – wydarzenie będzie trwało 24 godziny. Zapewniamy możliwość wizyt indywidualnych.

Projekt finansuje m.st. Warszawa |
The project is financed by the Capital City of Warsaw