Burger
Close
Natalia LL films at Anthology Film Archives

Fundacja ARTON we współpracy z Anthology Film Archives oraz Polish Cultural Institute New York organizuje pokaz filmów awangardowych polskich artystek.

Pokaz będzie dostępny od 13 do 26 stycznia (codziennie o 19.00)
_http://anthologyfilmarchives.org/film…/series/53058

W ramach pokazu prezentowane będą filmy Izabelli Gustowskiej, Iwony Lemke-Konart, Jolanty Marcolli, Natalii LL, Ewy Partum, Jadwigi Singer i Teresy Tyszkiewicz.

Czas projekcji: ok. 100 min.

Lata 70. XX wieku w polskiej sztuce były czasem ożywienia, które przejawiało się między innymi zainteresowaniem artystów i artystek nowymi mediami. Szczególnie zauważalna jest wówczasintensyfikacja działań z użyciem filmu, a całkowicie nową jakość stanowi wideo, które zaczęło być obecne w polskiej sztuce od 1973 roku. Na obydwu tych polach swoją obecność mocno zaznaczyłykobiety, mimo że w PRL-u dostęp do kamer, w szczególności do przenośnych kamer wideo, był dla nich bardzo ograniczony. Jednak wbrew tym ograniczeniom, jak również pomimo tego, że artystyczne szkoły wyższe w Polsce nie dawały wówczas możliwości pracy z medium filmu, twórczyniom udało sięwypracować własny oryginalny język filmowej wypowiedzi. Artystki realizowały zarówno analityczne konceptualne propozycje, filmy strukturalne, jak również bardziej impresyjne prace odnoszące się do kwestii płci, z różnych punktów widzenia mówiące o kobiecości i jej doświadczaniu. W ramach programu prezentujemy filmy wywodzące się zarówno z pierwszego jak i drugiego nurtu, proponując również filmy „odkryte” niedawno, jak zdigitalizowany dopiero w 2020 r. film Teresy Tyszkiewicz ARTA czy filmy Jadwigi Singer, której archiwum od 2018 r. opiekuje się Fundacja Arton.

kuratorka: dr Marika Kuźmicz

fot. Natalia LL, Permanentna rejestra czasu, 1970, (dzięki uprzejmości artystki)

źródło: https://www.facebook.com/Fundacja-Arton-221400691242569/


Fundacja ARTON starting the New Year with avant-garde films by Polish women artists of the 1970s at Anthology Film Archives.

Stream January 13-26, 2021 daily at 7 pm:
http://anthologyfilmarchives.org/film…/series/53058

Films by: Izabella Gustowska, Iwona Lemke-Konart, Jolanta Marcolla, Natalia LL, Ewa Partum, Jadwiga Singer, Teresa Tyszkiewicz.

Total running time: ca. 100 min.

The 1970s represented a period of revival in Polish art, which manifested itself in artists’ interest in new media, among other aspects. An especially striking feature of the art of the period was a strong tendency to engage with the moving image, and in particular with the nascent medium of video, which made its appearance within the realm of Polish art in 1973. Curated by Marika Kuźmicz, this program has been organized by Anthology Film Archives, Fundacja Arton and is co-presented with Polish Cultural Institute New York.

Image: Natalia LL, Permanent Measurement of Time, 1970, Courtesy of the Artist

source: https://www.facebook.com/Fundacja-Arton-221400691242569/