Burger
Close

NEW OPENING. NEW BEGINNING

lokal_30 po siedmiu latach działania w niewielkim mieszkaniu w kamienicy PIW-u przy ul. Foksal gościnnie osiada w przestrzeni przy ul. Wilczej, pod nazwą lokal_transfer. Nazwa ta odnosi się do nomadycznego charakteru galerii – m.in. projektu w Londynie, gdzie działała w latach 2009-2010. Tytuł wystawy jest z kolei nawiązaniem do pierwszej grupowej prezentacji w lokalu_30 w 2005 roku: Otwarcie. Początek.

Nowe otwarcie. Nowy początek poprzez prace współpracujących i zaprzyjaźnionych z lokalem_30 artystów odnosi się do sytuacji transferu. Wystawę otwierać będzie metafora nieustannej zmiany i „nowych początków”, pierwsza powstała w Polsce praca Węgra Attili Csörgő. Pokażemy też najnowsze wideo Józefa Robakowskiego (oratorium dla Katarzyny Kobro), zdjęcia Natalii LL z cyklu „Sztuka zwierzęca” oraz rzeźbę z waty cukrowej Zuzanny Janin. Przypomnimy wczesne prace Alicji Żebrowskiej oraz Tomka Kozaka. Oprócz realizacji site specific Franciszka Orłowskiego, Jana Mioduszewskiego i Jaśminy Wójcik, na wystawie znajdzie się też najnowszy obraz Ewy Juszkiewicz oraz odnoszące się do tradycji abstrakcji prace Filipa Berendta, Mateusza Szczypińskiego i Karoliny Zdunek. W działalności lokalu_30 od lat bardzo istotna jest współpraca z artystami z Europy Środkowej i Wschodniej – do naszej wystawy zaprosiliśmy, obok Attili Csörgő, Stefana Constantinescu z jego niezwykłą książką – wizualną opowieścią o dzieciństwie spędzonym w Bukareszcie oraz Kamena Stoyanova z Bułgarii ukazującego specyficzne relacje zachodzące pomiędzy geopolityką a estetyką. Swoje prace, będące próbą odpowiedzi na pytanie na ile współczesne praktyki artystyczne stanowią skuteczne formy oporu, pokażą też dwie Rosjanki – Katya Shadkowska oraz Alexadnra Galkina.

__________________________________

NEW OPENING. NEW BEGINNING

After seven years in its little venue in the PIW tenement, Foksal Street in Warsaw, lokal_30 settles now as a guest in a new space in Wilcza Street – as lokal_transfer. The name addresses the gallery’s nomadic spirit, which informed, among others, our London branch operating in 2009 and 2010. In turn, the title of the exhibition refers to the first group show at lokal_30 in 2005 “Opening. Beginning”.

Gathering works by artistic collaborators and friends of the gallery, “New Opening. New Beginning” revolves around the act of transfer. The exhibition is opened by the metaphor of incessant change and ‘new beginnings’ – the first work produced in Poland by Hungarian Attila Csörgő. Also on display is the latest video by Józef Robakowski (oratory for Katarzyna Kobro), photographs by Natalia LL from the cycle ‘Animal Art’, Zuzanna Janin’s candyfloss sculpture, early works by Alicja Żebrowska and Tomasz Kozak. Apart from site specific projects by Franciszek Orłowski, Jan Mioduszewski and Jaśmina Wójcik, the show features also a disturbing painting by Ewa Juszkiewicz, and abstraction-oriented works by Filip Berendt, Mateusz Szczypiński and Karolina Zdunek. To mark the long-term heavy focus of lokal_30 on cooperation with artists from Central and Eastern Europe, apart from Attila Csörgő the show includes Stefan Constantinescu with his amazing book-form visual report of a childhood in Bucharest, and Kamen Stoyanov from Bulgaria, who works with peculiar relations between geopolitics and aesthetics. Also on display, works by two Russian artists Katya Shadkowska and Alexandra Galkina are an attempt to gauge the potential of contemporary artistic practices as effective resistance forms.

FILIP BERENDT
STEFAN CONSTANTINESCU
ATTILA CSÖRGŐ
ALEXANDRA GALKINA
ZUZANNA JANIN
EWA JUSZKIEWICZ
TOMASZ KOZAK
NATALIA LL
JAN MIODUSZEWSKI
FRANCISZEK ORŁOWSKI
JÓZEF ROBAKOWSKI
MATEUSZ SZCZYPIŃSKI
KATYA SHADKOVSKA
KAMEN STOYANOV
JAŚMINA WÓJCIK
KAROLINA ZDUNEK
ALICJA ŻEBROWSKA
kuratorka: Agnieszka Rayzacher

opening | otwarcie
11.01.2013 at 7pm

wystawa czynna | exhibition open till
12.01.2013-26.02.2013

śniadanie z artystą
breakfast with the artist
12.01.2013 at 12am
>> Kamen Stoyanov will perform during the breakfast