Burger
Close

Nie wiem jak Ci to powiedzieć | I Do Not Know How to Tell You This

Anna Orbaczewska

Jesienią 2021 roku w CSW ŁAŹNIA 2 w Nowym Porcie odbyła się indywidualna wystawa Anny Orbaczewskiej pt. „Pułapki i przynęty”. Artystka jest absolwentką Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Hadze i Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Zajmuje się głównie malarstwem oraz rysunkiem wykonywanym na papierze, często przenoszonym na ceramikę (talerze, kafle). Na wystawie w CSW ŁAŻNIA zaprezentowane zostały najnowsze obrazy i rysunki artystki, w których Orbaczewska wyraźnie odchodzi od atmosfery swoich wcześniejszych prac. Ta bogato ilustrowana publikacja wydana została wspólnie z Fundacją Lokal Sztuki/ lokal_30 w Warszawie oraz BWA Zielona Góra, zawiera teksty autorstwa: Anety Szyłak, Agnieszki Rayzacher, Agnieszki Kulazińskiej oraz wywiad z Anną Orbaczewską.

140 PLN
jeżeli życzysz sobie kupić naszą publikację, napisz na lokal30@gmail.com albo odwiedź nas na ul. Wilczej 29a/12 w Warszawie

***

Redakcja / Edited by Agnieszka Rayzacher
Redakcja językowa i korekta / Copy-editing and Proofreading: Ewa Borowska
Przekład / Translated by Łukasz Mojsak
Korekta angielska / English Proofreading: Christopher Smith
Projekt i skład / Design and Typesetting: Zuza Derlacz
Reprodukcje do druku / Reproductions for Print: Adam Gut
Współpraca / Collaboration: Kinga Cieplińska
Druk i oprawa / Printed and Bound by Argraf, Warszawa
Szczególne podziękowania / Special Thanks to Konrad Ciszkowski

Wydawczyni / Publisher:
Fundacja Lokal Sztuki / lokal_30
ul. Wilcza 29a/12, 00-544 Warszawa
lokal30.pl

Współwydawcy / Co-publishers:
CSW Łaźnia
Dyrektorka / Director:
Jadwiga Charzyńska
Ul. Jaskółcza 1, 80-767 Gdańsk
laznia.pl

BWA Zielona Góra
Dyrektor / Director:
Wojciech Kozłowski
Al. Niepodległości 19, 65-048 Zielona Góra
bwazg.pl

© Fundacja Lokal Sztuki, Warszawa 2021, ISBN: 978-83-949968-4-0
© CSW ŁAŹNIA, Gdańsk 2021, ISBN: 978-83-61646-63-1
© BWA Zielona Góra, Zielona Góra 2021, ISBN: 9 78-83-61440-06-2