Burger
Close
Andrzej Cisowski

nowe obrazy | new paintings

17.05–21.06.2008

nowe obrazy
**new paintings

wystawa indwidualna
**solo show

otwarcie 17.05.2008 g.19.00
**opening 17.05.2008 7 p.m.
wystawa czynna do 21.06.2008
**exhibition open till 2st of June 2008

Śniadanie z artystą, sobota, 14 czerwca 2008 od godz 12.00 do 14.00
**Breakfast with the Artist, Saturday, June 14th, 2008, from 12:00 a.m. to 2 p.m.