Burger
Close
Kamen Stoyanov

Plaster Me

26.02–4.04.2010

W swoich pracach KAMEN STOYANOV bada stosunki pomiędzy praktykami artystycznymi i pozaartystycznymi; zadaje pytanie, jak wyznaczana jest granica między sztuką a innymi przejawami ludzkiej kreacji.
Instalacja „Tiger Steps” (2007) to rekonstrukcja historii tygrysa, który żył w kawiarni jednego z centrów handlowych w Sofii. Kompletnie odizolowane od świata zwierzę, trzymane w szklanej klatce stało się jednocześnie obiektem wystawienniczym i żywą reklamą. „Utwór na krzesło” to praca video, portret grajka występującego na ulicach Warszawy. Człowiek ten gra na własnej roboty instrumencie perkusyjnym zbudowanym z krzesła. Mimo, że „koncert” odbywa się w niezwykle ruchliwym punkcie miasta, tuż przy wejściu do stacji metra Centrum, nikt nie zwraca na niego szczególnej uwagi, muzyk wydaje się być niewidzialny. Praca ta jest częścią cyklu, w którym Stoyanov pokazuje losy ulicznych muzykantów jako prawdziwych artystów. Trzecią pracą pokazywaną na wystawie jest „Autoportret z fotografią”, akrylowy odlew ciała artysty. Figura schowana jest za wielką fotografią, która nic nie przedstawia. W tej pracy gest reprezentacji za pomocą medium przy jednoczesnym „zanikaniu” autora zlewa się w jedno. Akt trzymania przed sobą papieru i nigdy niekończący się proces powielania odlewu z żywego modela kontrastuje tu z pustką prezentowanej odbitki.

otwarcie: piatek 26.02.2010 o godz. 19.00
Sniadanie z Artysta: sobota 27.02.2010 w godz. 12-14

***opening: 26th February 2010 at 7 p.m.
***Breakfast with the Artist: Sat. 27th February 2010 from noon till 2 p.m.

lokal_30
Foksal 17 b lok30
00-372 Warszawa

wystawa czynna do 09.04.2010
*** till 4th April 2010