Burger
Close

Reynold Reynolds

artstudioreynolds.com

Reynold Reynolds (1966) urodził się na Alasce. Studiował fizykę na University of Colorado w Boulder i uzyskał tytuł licencjata pod kierunkiem Carla Wiemana (laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 2001 roku). Zmieniając swoje zainteresowania na sztukę studyjną, pozostał jeszcze dwa lata w Boulder, aby studiować pod kierunkiem eksperymentalnego filmowca Stana Brakhage’a. Po przeprowadzce do Nowego Jorku Reynolds ukończył studia magisterskie w School of Visual Arts. Pod wpływem filozofii i nauki, pracując głównie na taśmie 16 mm, opracował własną „gramatykę” filmową opartą na transformacji, konsumpcji i rozkładzie. Szczegółowe, ewoluujące symbole i aluzyjne odniesienia tworzą bogaty język obrazowy oparty na analitycznym punkcie widzenia. Jego obrazy ludzi często uświadamiają nam małe ramy, których używamy do zrozumienia rzeczywistości. Subtelnie zmieniając zwykłe warunki życia i obserwując ich skutki, Reynolds przenosi eksperymentalne metody nauki do filmu, gdzie kadruje rzeczywistość w swoim laboratorium i zmienia jedną zmienną na raz, aby ujawnić ukrytą przyczynowość. W 2004 roku Reynold Reynolds został zaproszony do American Academy w Berlinie, gdzie przez rok prowadził studio w Kunstlerhaus Bethanien. W 2008 roku otrzymał wsparcie od niemieckiego Kunstfonds na realizację dwóch projektów w Berlinie. Otrzymał wiele nagród za swoje prace filmowe, w tym Nagrodę Festiwalową za Secret Life na Europejskim Festiwalu Sztuki Mediów w Osnabrueck w 2008 roku, Distin w 2009 roku oraz Nagrodę Publiczności.

Reynold Raynolds – bio

Reynold Reynolds was born in 1966 in Central, Alaska. During his undergraduate schooling at the University of Colorado at Boulder, Reynolds studied Physics receiving a Bachelor’s degree under the professorship of Carl Wieman (Physics Nobel Laureate 2001). Changing his focus to studio art he remained two more years in Boulder to study under experimental filmmaker Stan Brakhage. After moving to New York City Reynolds completed an M.F.A. at the School of Visual Arts. Influenced early on by philosophy and science, and working primarily with 16mm as an art medium, he has developed a film grammar based on transformation, consumption and decay. Detailed evolving symbols and allusive references create a powerful pictorial language based on Reynold Reynolds ’ analytical point of view. His depiction of people often makes us aware of the small frames we use to understand reality. By subtly altering the regular conditions of life and watching their effects, he transfers the experimental methods of science to filmmaking, where he frames reality in his laboratory and changes one variable at a time to reveal an underlying causality. In 2004 Reynold Reynolds was invited to the American Academy in Berlin with a studio at Kunstlerhaus Bethanien for one year. In 2008 he received support from the German Kunstfonds to develop two projects in Berlin. He has received numerous awards for his film work, including the Festival Award for Secret Life at the European Media Art Festival Osnabrueck, 2008, the 2009 Distinction Award for Six Apartments at Transmediale Berlin and the Festival Award for 1 Part 7 at Videoformes, 2015. He currently lives and works in Amsterdam

WORKS | PRACE
DOCUMENTATION | DOKUMENTACJA