Burger
Close
Wolfgang Wirth

Rezydencja | Residency

22.09 – 29.09.2006

Wolfgang Wirth in lokal_30

wystawa na zakończenie rezydencji / exhibition on the end of residency

22.09 – 29.09.2006