Burger
Close

Streets and Other Interiors

lokal_30_warszawa_london

City life takes place on street crossings. That’s where intersect transport routes and channels of communication among people. That’s where cultures and opinions are confronted or merge, different ideas clash – sometimes excluding one another. What was unknown, other, scaring, may as well occur familiar once met on a corner. A city street corner, a place of temporary stay, acts as a metaphor of post-modern metropolis – of its dynamics, contrasts, transitional nature. Richard Genett mentions a „pleasure of street corners, of difference”.

Post-modern city of events rather than meanings, determines the kind of architecture that depends more and more on its users and their needs. Bernard Tschumi, an architect and great follower of a concept of kinetic city, observes its relevance with philosophy, art or literature.

Warsaw a place of lokal_30 undergoes dynamic transformation while still lacking one crucial and comprehensive town-planning concept. This center is an apt symbol of changes spread in past decades in Poland – from parades of the communist regime, through vast market typical of early capitalism period, to the future Museum of Modern Art. It is here, that something is ever-changing: an incessant circulation of ideas and projects contrasting with each other.

video works by
Anna Janczyszyn-Jaros,
Jozef Robakowski,
Zuzanna Janin

and sculpture by
Anna Baumgart

~

Życie współczesnego miasta rozgrywa się na skrzyżowaniu ulic. Tu przecinają się nie tylko drogi transportu, ale również komunikacji między jego mieszkańcami. Tu stykają nie raz się różnorodne kultury i poglądy. Narożnik – miejsce pobytu tymczasowego stanowi metaforę ponowoczesnej metropolii – jej dynamiki, tymczasowości i kontrastów. Richard Genett pisze o „Przyjemności rogu ulic, przyjemności różnicy”. Ale narożnik to również niepewność i niebezpieczeństwo.

Ponowoczesne miasto, miasto zdarzeń, a nie znaczeń implikuje charakter architektury, coraz bardziej zależnej od użytkowników i ich aktualnych potrzeb. Mówi się o zanikaniu różnicy między architekturą, a jej użytkownikami, a nawet pomiędzy architekturą a jej ideą, rozmową o niej, projektem. Bernard Tschumi, architekt i wielki orędownik koncepcji miasta kinetycznego wskazuje na jego spójność z filozofią, sztuką czy literaturą.

lokal_30 jest galerią powstałą w Warszawie – mieście podlegającym dynamicznym zmianom, a jednocześnie mieście o wciąż nieokreślonej koncepcji urbanistycznej. Centrum Warszawy, którego teren jest obiektem trwającej 20 lat dyskusji na temat ostatecznego kształtu przestrzennego, można śmiało odnieść do teorii miasta-zdarzenia. To właśnie tu, niczym na skrzyżowaniu trwa nieustający ruch – ruch idei i kontrastujących ze sobą projektów. A wszystko to za sprawą dziedzictwa po epoce komunizmu – pyszniącego się w samym centrum miasta socrealistycznego Pałacu Kultury. To znaczące zdarzenie, jakim była jego budowa, ma wpływ nie tylko na życie miasta i jego wygląd, ale również na sposób myślenia o Warszawie i swoiste urbanistyczne odium.

17th October from 6pm

at lokal_30_warszawa_london
29, Wadeson Street, London E2