Burger
Close
STUDIOTOPIA POP UP LAB – Justyna Górowska w CSW Łaźnia

JUSTYNA GÓROWSKA
ARCHIWUM BŁĘKITNEJ HUMANISTYKI
INTERAKTYWNY PROJEKT VR

BLUEHUMANITIESARCHIVE.COM

DNA jest w stanie przechowywać dane cyfrowe lepiej niż krzem w naszych komputerach, zmieścić miliony terabajtów w kilkugramowej zawiesinie płynu i tym samy zminimalizować koszt ekologiczny światowej sieci cyfrowych baz danych. Wystarczy dekodowanie binarnego kodu do zsyntetyzowanych nici DNA.

Wyobraźmy sobie cyfrowe Archiwum Błękitnej Humanistyki* docelowo zachowane w postaci płynu, gdzie cyfrowe jest jedynie transferem do swojej oryginalnej postaci. Zrealizowana praca w wirtualnej rzeczywistości online będzie inauguracją archiwum błękitnej humanistyki. Interaktywna wirtualna rzeczywistość wykreowana w pracy artystki przybierze formę hybrydowego środowiska, kropli płynu i biologicznej bazy danych, w którym materiał biologiczny unosi się pośród pasm kodującego DNA.

Muzyka stworzona przez Kat Zavade na potrzeby instalacji zbudowana została w oparciu o badania nad sonifikacją DNA. Dźwięk wydawany przez Meduzy Aurelia pojawiające się w wirtualnej rzeczywistości powstały w oparciu o fragment ich kodu genetycznego, gdzie każdemu aminokwasowi przypisane różne nuty (A —> D# C —> F#, T —> F, G —> C).

*Archiwum Błękitnej Humanistyki jest zainicjowane przez Justynę Górowską oraz Ewelinę Jarosz, ma na celu gromadzenie i kreatywne wykorzystywanie różnych form podwodnej dokumentalistyki polskich środowisk wodnych (zdjęcia, skany 3D, nagrania wideo, found footage, wizualizacje AR, VR, MR). Materiały mają posłużyć badaczkom i badaczom różnych dyscyplin nauki, edukatorkom i edukatorom, artystkom i artystom.

Informacje techniczne: Ładowanie strony zależy od szybkości łącza internetowego, wersji przeglądarki (preferowane zaktualizowane wersje Mozilla Firefox i Chrome) oraz od urządzenia, na którym jest wyświetlana. Może ono potrwać od 15 sekund do kilku minut. Po przestrzeni należy poruszać się za pomocą strzałek na klawiaturze i myszki, która steruje ruchami głowy. Aby poruszać się szybciej należy użyć strzałki i przycisku Shift.

Projekt jest częścią projektu „Studiotopia” współfinansowanego z programu Unii Europejskiej Kreatywna Europa. STUDIOTOPIA to wspólne przedsięwzięcie ośmiu europejskich instytucji kultury: Center for Fine Arts (BOZAR) oraz GLUON w Brukseli, Ars Electronica w Linz, Cluj Cultural Centre w Kluż, ŁAŹNIA Centrum Sztuki Współczesnej w Gdańsku, Onassis Cultural Centre w Atenach, Vrije Universiteit Amsterdam i Laboral w Gijon.

W ramach projektu zaplanowanego na lata 2019 – 2022 odbędzie się szereg działań tworzonych we współpracy uczestniczących w projekcie instytucji. Będą to: rezydencje, wystawy, pop-up labs, warsztaty i dyskusje. Celem tego projektu jest zwiększenie świadomości oraz wspieranie kreatywnych i krytycznych refleksji na temat wyzwań środowiskowych, przed którymi stoi obecnie nasze społeczeństwo.

więcej: https://www.laznia.pl/wydarzenia/studiotopia-pop-up-lab-justyna-gorowska-899/#