Burger
Close

Wielbłąd nigdy nie zapomina | The Camel Never Forgets

1.10–07.11.2020

Wielbłąd nigdy nie zapomina

Artystki/ści: Diana Lelonek, Anna Orbaczewska, Katarzyna Swinarska, Sofi Zezmer, Jan Możdżyński, Adelina Cimochowicz, Karolina Grzywnowicz, Dobromiła Hada-Jasikowska

Starożytni twierdzili, że wielbłąd nigdy nie zapomina krzywdy. Jednak wielbłądzia pamięć nie jest pod tym względem wyjątkowa – nawet podświadomie wyrządzone zło pozostawia w psychice doświadczającej go osoby lub społeczności trwałe ślady. Dziś filozofowie rozważają krzywdę w aspekcie głębokiego naruszenia godności, żądła, które trudno usunąć, a które potrafi tkwić nie tylko w psychice jednostki, ale też przechodzić jako trauma z pokolenia na pokolenie. Nieodłącznym aspektem krzywdy jest również potrzeba zadośćuczynienia – wymierzenia kary przez wymiar sprawiedliwości, albo samodzielnego uporania się z tym brzemieniem poprzez ugodę lub zemstę. Wiele krzywd zostaje jednak nierozwiązanych, a wiąże się to nie tylko bezsilnością ofiar, ale również z niemożnością ostatecznego rozstrzygnięcia i uznania faktu ich wyrządzenia przez społeczność lub ustalenia konkretnego sprawcy, gdy rzecz dotyczy pewnej zbiorowości.

Wystawa Wielbłąd nigdy nie zapomina dotyczy krzywdy usankcjonowanej przez społeczne przyzwolenie, poprzez system społeczny. Najlepszym przykładem takiego mechanizmu jest patriarchat, trwający na tyle długo i na tyle wszechobecny, że nie dostrzegałyśmy (i często do dziś nie dostrzegamy) jego etycznych aspektów i oddziaływania na postawy ludzi wobec siebie, a także wobec istot pozaludzkich. Relacje władzy, pazerność i przekonanie o wyższości jednych nad drugimi mają wpływ nie tylko na losy społeczeństw czy społeczności, ale też przede wszystkim na prywatne historie poszczególnych osób i istot. Na wystawie krzywda i przemoc zostaną pokazane za pomocą metafory lub intymnej opowieści o życiu, wymieraniu, zranionych uczuciach czy po prostu o zwyczajnych sytuacjach, za którymi czai się przemoc lub wyzysk.


The Camel Never Forgets

Artists: Diana Lelonek, Anna Orbaczewska, Katarzyna Swinarska, Sofi Zezmer, Jan Możdżyński, Adelina Cimochowicz, Karolina Grzywnowicz, Dobromiła Hada-Jasikowska

The ancient people used to say: “the camel never forgets an injury”. But the camel’s memory is not unique in this respect – even unconsciously inflicted evil leaves a lasting trace in the psyche of the person or community that experiences it. Today, philosophers consider suffering a wrong in the categories of a profound violation of dignity, a sting that cannot be easily removed, and which may not only become stuck in the psyche of an individual, but can also be passed from generation to generation as a trauma. Inextricable from harm is also the pursuit of retribution – punishment meted out by the judiciary or else coping with the burden individually through reconciliation or revenge. Yet, many wrongs remain unsettled, not only due to the powerlessness of the victims, but also because ultimate reckoning is impossible, communities fail to recognise their wrongdoing or else a specific perpetrator cannot be determined if a certain collectivity is concerned.

The exhibition The Camel Never Forgets is devoted to wrongs sanctioned by their acceptance in the social system. The best example of this mechanism is patriarchy, which has existed for so long and is so omnipresent that we did not notice (and often still fail to notice) its ethical aspects and impact on people’s attitudes to each other and non-human entities. Relations of power, greed and the belief that some are superior to others not only influence the fate of societies and communities, but also, above all, leave their mark on the private stories of individual persons and beings. The exhibition shows harm and violence through metaphors and intimate stories of living, dying out, harmed feelings or simply of ordinary situations beneath which violence and exploitation lurk.

otwarcie | opening
Czw.–Niedz. 11–19
Thu–Sun 11–7 p.m.

performance
Adelina Cimochowicz, Peanut Necrology

Wystawa odbywa się w ramach Warsaw Gallery Weekend 2020 |
Exhibition in frames of Warsaw Gallery Weekend 2020
warsawgalleryweekend.pl

wystawa czynna | exhibition open
1.10–07.11.2020

Osoby przychodzące na wystawę prosimy o zachowanie zasad dystansu fizycznego. |
Visitors coming to the exhibition are asked to keep the rules of physical distance.

Projekt finansuje m.st. Warszawa |
The project is financed by the Capital City of Warsaw

Centrum Wielokulturowe – Warszawa kolebką dialogu międzykulturowego