Burger
Close
TOMASZ KOZAK

“FLASH OF THE NEW FLESH”

____________________________________________________
FLASH OF THE NEW FLESH
, 2011, video,63 min., DVD

Flash of the New Flesh Tomasza Kozaka to wideo-esej oparty na filmach Davida Cronenberga. Projekt skupia sie na postulatach sformulowanych przez Setha Brudle’a, glównego bohatera The Fly (1986): Przejrzyj przez zaslone ciala! Zanurz sie w plazmie! Co takiego skrywa cielesny parawan? Wieczne Pierwociny? Jaka jest istota plazmy? Zlosliwe Molekuly?… Tomasz Kozak odpowiada na te pytania posilkujac sie refleksja najwazniejszych filozofów nowozytnych: D.A.F de Sade’a, F. W. J. Schellinga i Friedricha Schillera.

***Tomasz Kozak’s Flash of the New Flesh is a video essay rewriting David Cronenberg’s movies. The project is focused on the postulates formulated by Seth Brundle, the main protagonist of The Fly (1986): Look beyond the veil of the flesh! Dive in the plasma pool!. What’s lurking beyond the corporal curtain? Eternal Worm? What is the substance of a plasma? Malicious Molecules?… Tomasz Kozak answers these questions with the help of the key philosophers of early modernity: D.A.F de Sade, F. W. J. Schelling and Friedrich Schiller.

opening | otwarcie
28.03.2011 g.19.00
30.03 – 6.05.2011, sr.-pt. w godz. 16.00-19.00 (dwa pokazy: o 16.00 i 17.30)

28.04.2011 at 7pm
30.03 – 6.05.2011, Wed. – Fri. 4 – 7 pm (two screenings: at 4 and 5.30 pm)