Burger
Close
Natalia LL at „I Will Put My Soul into the Magic Storm”, BWA Warszawa

Artystki i artyści: Adam Adach, Agnieszka Brzeżańska, Ewa Ciepielewska, Martyna Czech, Zuza Krajewska, Natalia LL, Dominika Olszowy, Karol Radziszewski, Mikołaj Sobczak, Virgins Deluxe

Kuratorka: Zofia Krawiec

BWA Warszawa

Gdy we współczesnej kulturze i języku pojawiają się odniesienia do polowań na czarownice, służą często rozrywce lub funkcjonują w ramach anegdoty albo przenośni. Jakby za sprawą magicznej różdżki zjawisko to odkleiło się od swojego rzeczywistego potwornego wymiaru jakim były masowe mordy popełniane między XV a XVIII wiekiem.
Współcześni badacze polowań na czarownice określają je wprost ludobójstwem, zaznaczając, że jedną z jego specyfik pozostaje fakt, że z procesów o czary nigdy nikt nie został rozliczony. Nikt nie poniósł odpowiedzialności za zabicie kilkudziesięciu tysięcy osób, głównie kobiet, palonych niekiedy razem ze swoimi zwierzętami. Liczby ofiar prześladowań nie można zresztą zawęzić do tych, które poddano torturom i spalono na stosach. Ofiarami były wszystkie kobiety żyjące w terrorze tej przemocy, na których lęk o życie wymuszał całkowite podporządkowanie.
Wystawa zaprezentuje sposoby odradzania się archetypu czarownicy w twórczości współczesnych artystek i artystów. Stawiając przy tym pytania o to, w jaki sposób brak rozliczenia się z masowych zbrodni na kobietach wpłynął na kształt dzisiejszego świata i jak prześladowania te odbijają się echem we współczesnych uprzedzeniach wobec kobiet oraz osób wymykających się patriarchalnym strukturom podporządkowania. Jakie praktyczne funkcje miały lincze przeprowadzane na kobietach i jak te oparte na przemocy strategie kontynuowane są do dzisiaj? Czemu celem internetowego nękania są najczęściej kobiety i jak internetowy hejt ma się do określenia „witch-hunt”, które bywa zawłaszczone przez uprzywilejowanych mężczyzn przedstawiających się jako ofiary nagonki.
Postać czarownicy uwikłana jest dzisiaj także w nowy konflikt. Dla jednych stanowi symbol wyzwolonej kobiety, ikonę feminizmu, dla innych przykład ograniczającego identyfikowania kobiecości z tym, co nieracjonalne, przednaukowe albo powiązane z naturą i ciałem. Mimo, że współczesność zdominowana jest przez technologię, zainteresowanie magią nie maleje. Stanowi często wyraz rozczarowania kontaktem ze światem zapośredniczonym przez technikę i naukę oraz formę oporu wobec modernizacji, skutkującej okrucieństwem wobec zwierząt, degradacją natury i katastrofą klimatyczną.
 

* tytuł wystawy jest parafrazą fragmentu wiersza Marii Jasnorzewskiej Pawlikowskiej pt. „Różowa magia”. Poetka ta faszynowała się spirytyzmem i magią, a w jej wierszach można znaleźć wiele nawiązań do czarów i wiedźm.

~

I Will Put My Soul into the Magic Storm*

Artists: Adam Adach, Agnieszka Brzeżańska, Ewa Ciepielewska, Martyna Czech, Zuza Krajewska, Natalia LL, Dominika Olszowy, Karol Radziszewski, Mikołaj Sobczak, Virgins Deluxe

Curator: Zofia Krawiec 

BWA Warszawa

When references to witch hunts crop up in contemporary texts or imagery, they often are meant to serve as entertainment, anecdote or metaphor. It’s as if the wave of a magic wand has severed the act from its monstrous, real-life dimensions, when such mass killings were, in fact, carried out between the 15th and 18th centuries.

Researchers studying the phenomenon of witch hunts today plainly refer to them as murder, emphasising that no one has ever been called out to take responsibility for the brutality of these acts. It was, of course, women who were the victims of these trials, often burned at the stake, together with their animals. The men who carried out the killing of tens of thousands of people have never been made to account for these atrocities. The number of victims goes well beyond those who were tortured and burned at the stake, as the fear of unfounded persecution meant that women lived in widespread fear, forced to restrict their liberty even further to avoid unfounded suspicion.

The exhibition reveals the ways in which the archetype of the witch is continuously reborn within the works of contemporary artists, both male and female. These works considers how those who have historically inflicted mass executions on women have never faced any repercussions and how that fact has impacted the lives of women today. How this history of persecution, torture and killing has continued to echo throughout our culture in the way women are treated, particularly those women who fall outside the bounds of the patriarchal structure that dominates.
What are the practical implications of this terror inflicted on women in the past and present? Why, for example, are the victims of online abuse predominantly women and how does the hate pervading the Internet relate to the idea of the ‘witch hunt’, an act that was carried out by men of privilege to punish women who fell out of the line of the status quo?
The figure of the witch today is also subject to a new type of conflict. For some, she is a symbol of a liberated woman, an icon of feminism. For others, she represents an example of the identification of women with the stereotype of being unreasonable, unscientific, superstitious, or even, excessively earthly and corporeal. In spite of the technological advancements of our age, popular interest in magic has not changed. In fact, magic often serves as an escape from an overly technological world, where contact is mediated through science and devices. It is also a channel for standing against the negative effects of modernisation, which has led to climate change, environmental catastrophe, and cruelty towards millions of humans and animals.

*The title of the exhibition cites an excerpt from a poem by Maria Jasnorzewska Pawlikowska, titled 'Rose Magic’. Pawlikowska was fascinated by spiritism and magic, which she reflected in her poetry, replete with spells and witchery.