Burger
Close
WOJTEK DOROSZUK

“First Day of Summer”, lokal_30, Warsaw, opening: 3.12.2010 at 7pm

Pierwszy dzień lata / First Day of the Summer, 2010, video, 20 min
realizacja: Wojtek Doroszuk
zdjecia: Małgorzata Mazur
muzyka: Michał Gorczyca
projekt typograficzny intro: Yomar Augusto

Film zostal zrealizowany w ramach projektu “Przebudzenie 20.10? (Miasto Swiecie – nowe spojrzenie)
kurator projektu: Karina Dzieweczynska
organizator: Osrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Swieciu
Projekt zostal dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

kurator wystawy / exhibition curator: Agnieszka Rayzacher

opening | otwarcie
3.12.2010
g.19.00 | at 7pm

śniadanie z artystą
breakfast with the artist
04.12.2010
12.00-14.00 | from noon till 2 pm

wystawa czynna | exhibition open till
23.01.2011