Burger
Close

Maciej Kurak SAG MIR WO DIE BLUMEN SIND

Katalog / Catalogue (polish, english)

Współraca i organizacja / Cooperation and coordination Zofia Starikiewicz / Galeria Miejska “Arsenał”, Agnieszka Rayzacher, Michał Suchora / lokal_30
Autorzy tekstów / Text by Stach Szablowski, Piotr Bernatowicz, Gabriela Zagdanska, Kuba Szreder (rozmowa/conversation)
Fotografie / Photos archiwum artysty, Galerii Miejskiej „Arsenał” i Galerii lokal_30
Redakcja / Editor Magdalena Popławska
Projekt / Design Marcin Matuszak
Tłumaczenie / Translation Lothar Quinkenstein, Marcin Turski
Wydawca / Publisher Galeria Miejska „Arsenał”, Poznań
Współwydawcy / Co-Publishers Fundacja Lokal Sztuki / lokal_30, Warszawa/London

Poznań 2010
ISBN 978-83-61886-15-0

SAG MIR WO DIE BLUMEN SIND jest podsumowaniem dorobku twórczego Macieja Kuraka, artysty związanego z Poznaniem, zdobywcy Medalu Młodej Sztuki 2006,  laureata Paszportu Polityki 2009 w dziedzinie sztuk wizualnych. Obejmuje działalność z lat 2000-2010, katalogując i opisując poszczególne projekty artystyczne. Uzupełnieniem są teksty o twórczości artysty napisane przez Stacha Szabłowskiego, Piotra Bernatowicza, Gabrieli Zagdańskiej i samego Kuraka, który w rozmowie z Kubą Szrederem prowadzi czytelnika tropem swoich motywacji, poglądów na sztukę i zaangażowania w nią.

english___________________________

SAG MIR WO DIE BLUMEN SIND is a summary of the creative output of Maciej Kurak, an artist associated with Poznań, winner of the Young Arts Medal 2006, laureate of the Polityka Passport 2009 in the field of visual arts. It covers activities from 2000-2010, cataloguing and describing individual artistic projects. The supplement is texts about the artist’s work written by Stach Szabłowski, Piotr Bernatowicz, Gabriela Zagdańska and Kurak himself, who in conversation with Kuba Szreder leads the reader in the trail of his motivations, views on art and involvement in it.