Burger
Close

Zuzanna Janin. Biała Kruk / White She-Raven

Wydano w związku z wystawą: / publication on the occasion of the exhibition: Zuzanna Janin Siedem tańców / Zuzanna Janin Seven dances
15.01– 24.03.2016
Galeria Labirynt, Lublin

oraz edycji wystawy odbywających się w galeriach: / as well as the following editions of the exhibition in: BWA Galeria Sztuki w Olsztynie
lokal_30
Gdańska Galeria Miejska
Galeria BWA w Jeleniej Górze

 kurator wystawy / exhibition curator: Waldemar Tatarczuk

Książka/ Book (polish/english)

Koncepcja książki / Book concept: Agnieszka Rayzacher, Zuzanna Janin
Redakcja / Editor: Agnieszka Rayzacher
Współpraca redakcyjna / Editorial cooperation: Zuzanna Derlacz, Aleksandra Skrabek
Przekład / Translation: Łukasz Mojsak, Nathaniel Espino
Przekład z języka angielskiego tekstu Amy Bryzgel / Polish translation of Amy Bryzgel’s text: Jacek Jaźwierski
Redakcja językowa wersji polskiej / Polish copy-editing: Jan Koźbiel
Korekta wersji polskiej / Polish proofreading: Anna Kiszka
Redakcja językowa i korekta wersji angielskiej / English copy-editing and proofreading: Monika Adamczyk-Garbowska
Projekt i skład / Design: Błażej Pindor
Retusz fotografii / Lithography: Jakub Ryske
Asystenci / assistants: Małgorzata Kalita, Adrianna Lau, Julia Łyszcz, Szymon Stępniak
Druk i oprawa / Printed and binding: Petit, Lublin
Wydawca / Publisher: Galeria Labirynt, Fundacja Lokal Sztuki i autorzy / copyright by the Galeria Labirynt, Fundacja Lokal Sztuki and the authors

Lublin-Warszawa, 2016.
ISBN: 978-83-64588-40-2

_________________________________________________________________________________

Publikacja Zuzanna Kruk. Biała Kruk / Zuzanna Janin. White She – Raven powstała przy współpracy lubelskiej Galerii Labirynt oraz lokalu_30, w związku z wystawą Zuzanna Janin. Siedem tańców, która odbyła się w Galerii Labirynt oraz jako kolejne edycje w BWA Galerii Sztuki w Olsztynie, lokalu_30, Gdańskiej Galerii Miejskiej i Galerii BWA w Jeleniej Górze.

Zuzanna Janin. Biała Kruk to pierwsze tak obszerna monografia artystki podsumowująca jej działalność od wczesnych lat ’90 po dzień dzisiejszy. Janin tworzy zarówno rzeźby, instalacje, wideo, fotografie jak i happeningi czy performance. Centralne miejsce w jej twórczości zajmują czas, przestrzeń i pamięć.

Na publikację składają się zarówno komentarze krytyczek i historyczek sztuki jak i obszerna dokumentacja fotograficzna.  W tekstach Życie, walka i śmierć w twórczości Zuzanny Janin Amy Bryzgel, Bieg w zapomnane Agnieszki Rayzacher oraz Siedem tańców  Magdaleny Ujmy autorki poddają analizie bogaty dorobek artystki oraz osadzają ją w szerszym kontekście. Ponadto rozmowa Małgorzaty Czyńskiej z samą artystką umożliwia spotkanie z opinią samej Janin. Ponadto w trzech rozdziałach poświęconych rzeźbie i instalacjom, wideo i działaniom performatywnym zawarto bogaty materiał ilustracyjny, który wyczerpująco ukazuje różnorodną twórczość artystki.

english_____________

The publication Zuzanna Janin. White-she-Raven it is a monograph summarising Janin’s artistic practice since the beginning of the 1990s until nowadays. The book was published in cooperation of Gallery lokal_30 in Warsaw and Gallery Labirynt in Lublin on the occasion of exhibition Seven Dances, which took place in Labirynt Gallery in Lublin and several other institutions in 2016.

Zuzanna Janin is an established and well-known artist, who has been active in various fields – she creates sculptures, installations, videos and photographs as well as happenings and performances. The central themes of her artistic practise are space, memory and time. Her works have been exhibited  at art institutions worldwide, she participated in festivals and biennials such as Sydney Biennial (1992), Istanbul Biennial (1992), Soonbeek’93, Liverpool Biennial (1996), 54. Venice Biennale of Art (2011). Her works were presented on exhibitions in institutions such as Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle in Warsaw, National Museum in Warsaw, Whitechapel London, Israel Museum, Jerusalem, Kunsthalle Bern, Museum of Contemporary Art in Chicago, Museo de Arte Moderna MAM Rio de Janeiro or Kunsthalle Wien.

The publication includes following texts: Seven Dances by Magdalena Ujma, Life, struggle and death in the work of Zuzanna Janin by Amy Bryzgel and On the run into the forgotten by Agnieszka Rayzacher. The critiques and art historians are not only analysing and commenting Janin’s art but also putting her work in a broader context. An additional material is Małgorzata Czyńska’s  conversation with the artist herself which enables to look at her art from a different point of view. The photographic documentation of the exhibition and a wide selection of illustrations complement the critical analyses simultaneously giving an unique insight into Janin’s multidimensional work.