Burger
Close

Zuzanna Janin. Majka z filmu (Szaleństwo Majki Skowron) we współpracy Tomaszem Kozakiem / Majka from the movie (Madness of Majka Skowron) in collaboration with Tomasz Kozak

Katalog / Catalogue (polish, english)

Redakcja / Editor: Zuzanna Janin
Projekt graficzny / Design: Grzegorz Laszuk, Julek Pacho
Zdjęcia / Photos: Zuzanna Janin, Kamil Strudziński, Małgorzata Szymankiewicz
Teksty / Texts: Stach Szabłowski, Mark Gisbourne, Kamila Wielebska
Tłumaczenie / Translation: Artur Zapałowski, Marcin Turski
Wydawca / Publisher: Fundacja Lokal Sztuki / lokal_30
Współpraca: Galeria Miejska Arsenał, Poznań oraz Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańsk

Warszawa-Londyn, 2009-2010.
ISBN 978-83-61886-08-2

_________________________________________________________________________________

Książka opowiada o projekcie wideo artystki Zuzanny Janin, który powstał w latach 2009-2011.

(fragment tekstu Stacha Szabłowskiego)

W punkcie wyjścia „Majka from the movie” to cykl prac wideo, którego struktura nawiązuje do konwencji serialu telewizyjnego. Na wzór serialowych odcinków wszystkie prace mają więc wspólną czołówkę, i identyczne zakończenie; pomiędzy sformatowanym początkiem i końcem rozgrywają się autonomiczne epizody. Od tego punktu wyjścia – od idei nakręcenia „artystycznego” serialu nawiązującego do schematu produkcji telewizyjnych – projekt Janin rozwija się w wielowymiarowe przedsięwzięcie, mieszczące w sobie dyskurs pamięci zbiorowej i pamięci osobistej, próbę opowiedzenia historii  z perspektywy jednostki, refleksję nad czułym splotem fikcji i rzeczywistości we współczesnej kulturze, a wreszcie, last but not least, namysł nad piętnem, jakie kinematografia i kultura popularna wyciskają na naszym wyobrażeniu świata, ale i na wyobrażeniu samych siebie.

(…) W pracy Zuzanny Janin, znajdziemy elementy remake’u, sequela, czy nawet apokryfu „Szaleństwa Majki Skowron”, ale precyzyjniej byłoby opisać tę realizację jeszcze inaczej: jedno z możliwych odczytań projektu „Majka from the movie”, to zdefiniowanie go jako współczesnego palimpsestu historycznego tekstu wizualnego. To nowa narracja, nadpisana na innej, już istniejącej; pierwszy utwór (serial z 1976) wciąż przebija spod nowego (współczesnego projektu wideo), oba „teksty”, stary  i nowy, zrastają się i tworzą zupełnie osobą  jakość. 

english________________________

The book is about Zuzanna Janin’s video project Majka from the movie (Madness of Majka Skowron) (2009-2011).

(fragment of the text by Stach Szabłowski)

At its basic level, the “Majka From the Movie” project is a series of videos whose structure resembles that of a television series. Like episodes of a single soap opera, all the works have the same trailer and an identical ending, with autonomous episodes taking place in between. From this starting point and from the idea of shooting an “art” series that resembles the format of TV productions, Janin’s project develops into a multidimensional enterprise. Combining the discourse of collective and individual memory, it is an attempt at telling a story from the point of view of an individual, a reflection on the entanglement of fiction and reality in contemporary culture. Last but not least, it provokes reflection on the indelible mark stamped by cinematography  and popular culture on our image of the world and of ourselves.

(…)While Zuzanna Janin’s work contains elements of a remake, sequel or even apocrypha of Szaleństwo Majki Skowron, the project is better described as a contemporary palimpsest of a historical visual text. This new narration is superimposed on another, already existing one. The first work (the 1976 series) still shows through the new one (i.e. the present-day video project); both “texts”, the old and the contemporary one, merge and make up a totally unique quality.