Burger
Close

Zuzanna Janin Walka / Fight

A book about Zuzanna Janin’s work Walka / Fight form 2001.

Teksty / Texts: Agnieszka Rayzacher, Olga Stanisławska, Stach Szabłowski, Paulina Olszewska
Fotografie / Photo by: Agnieszka Cieślak, Dominik Szwemberg, Agnieszka Ucińska, Zuzanna Janin
Korekta / Proofreading: Ewa Borowska
Tłumaczenie / Translation: Łukasz Mojsak, Marcin Wawrzyńczak, Adam Zapałowski
Projekt i skład / Layout and typesetting: Grzegorz Laszuk
Druk i oprawa / Printed and bound by: LEGA
Wydawca / Publisher: lokal_30 / Fundacja Lokal Sztuki; Fundacja Miejsce Sztuki

Warszawa 2017.
ISBN 978-83-928404-7-3

Doradca prawny / Legal partner
AdCasum