Burger
Close
Joanna Rajkowska: I w puszczy / And In the Wilderness
I w puszczy / And In the Wilderness
BWA Warszawa
wernisaż: 8.12.2023, godz. 19 – 21
8.12.2023 – 10.02.2024
fb
spotkanie: 8.12.2023, godz. 18
Spotkanie z przedstawicielami Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego: Elizą Kowalczyk i Mariuszem Kurnytą, reżyserką filmu „Mur” Katarzyną Smutniak oraz dyrektorem Ośrodka Badań nad Migracjami UW prof. Pawłem Kaczmarczykiem. Spotkanie odbędzie się w przestrzeni Warszawskiego Obserwatorium Kultury na parterze.
Artystki: Rafał Bujnowski, Monika Chlebek, Karolina Freino, Róża Litwa, Karolina Jabłońska, Agnieszka Kalinowska, Adam Kozicki, Krzysztof Maniak, Gizela Mickiewicz, Witek Orski, Aleka Polis, Katarzyna Przezwańska, Joanna Rajkowska, Szymon Ruczyński, Filip Rybkowski, Jadwiga Sawicka, Wilhelm Sasnal, Alex Urban, Piotr Czaban
Co łączy powieść przygodową „W pustyni i w puszczy” z 1910 roku z puszczą na granicy z Białorusią w 2023 roku? Nasza młodzieńcza lektura szkolna straciła po latach niewinność tak, jak idee humanizmu okazały się iluzją. Maciej Gdula pisał, że „W pustyni i w puszczy” to powieść, która „uczy poczucia wyższości wobec ludzi innych ras, pokazuje, jak celebrować własną kulturę i pogardzać kulturą obcą, oraz uzasadnia dominację silnych nad słabymi. (…) Uczenie pogardy dla zdominowanych innych, znajdujących się niżej w hierarchii, jest najgorszą z możliwych trucizn kulturowych. Po jej zażyciu wyzwolenie, względnie wolność rozumie się jako swobodę panowania nad innymi. Mamy tego w Polsce aż nadto.” A Sienkiewiczowski kanon wciąż kształtuje kolejne pokolenia.
Mahlet, młoda Etiopka, to jedna z wielu osób uchodźczych, które umarły w samotności w głuszy Puszczy Białowieskiej. Pozwolenie na to jest nieludzkie, rozrywające serce, stawia pytanie o to, czym jest człowieczeństwo.
Puszcza wciąż jest scenerią toczącego się dramatu. Chcemy by ta wystawa otworzyła nasze głowy i serca na uchodźczy, migracyjny los. Pytamy o kwestię wolności, potrzebę sprawczości, odpowiedzialność i obojętność.
Kuratorzy: Justyna Kowalska i Artur Nowak-Gocławski
BWA Warszawa & Fundacja Nienieodpowiedzialni
Współorganizator: Krupa Art Foundation
Partner: Grupa ANG SA, Wineonline

Część przychodu ze sprzedaży prac wesprze działania Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego.
Podziękowania dla osób artystycznych i galerii Fundacji dzielna, Fundacji Galerii Foksal, Krupa Art Fundation, Leto, lokal_30, Monopol, Raster, Stereo, Wanda, Warszawskie Obserwatorium Kultury.

———–
And In the Wilderness
Artists: Rafał Bujnowski, Monika Chlebek, Róża Litwa, Karolina Jabłońska, Agnieszka Kalinowska, Adam Kozicki, Krzysztof Maniak, Gizela Mickiewicz, Aleka Polis, Katarzyna Przezwańska, Joanna Rajkowska, Szymon Ruczyński, Filip Rybkowski, Jadwiga Sawicka, Wilhelm Sasnal, Alex Urban, Piotr Czaban
What does the 1910 adventure novel by Henryk Sienkiewicz „In Desert and Wilderness” have to do with the wilderness on the border with Belarus in 2023? Polish children’s youthful reading has lost its innocence, just as the idea of humanism has turned out to be an illusion. Maciej Gdula wrote that „In Desert and Wilderness” is a novel that „promotes a sense of superiority over the people of other races, shows how to celebrate one’s own culture at the same time disregarding the Other and alien cultures, and justifies the domination of the strong over the weak. (…) Teaching contempt for the dominated Other, who is supposedly lower in the hierarchy, is the worst possible cultural poison. Once ingested, liberation or freedom is understood as the freedom to rule over others. We have plenty of that in Poland.” Meanwhile, Sienkiewicz’s canon continues to shape successive generations.
Mahlet, a young Ethiopian woman, is one of many refugees who died alone in the wilderness of the Białowieża Forest. Letting this happen is inhuman, heartrending and raises questions about what humanity is. Human drama is constantly happening in the wilderness. We want this exhibition to open our heads and hearts to the plight of refugees and migrant.
We ask questions about freedom, the need for agency, responsibility and indifference.
Curators: Justyna Kowalska & Artur Nowak-Gocławski
BWA Warszawa i Fundacja Nienieodpowiedzialni
Cooperation: Krupa Art Foundation
Support: Grupa ANG SA, Wineonline
Exhibition at BWA Warszawa: 8.12.2023 – 10.02.2024
Exhibition at Krupa Art Foundation Wrocław: 15.02.2024 – 17.03.2024
A part of the revenue from the sales will support the activities of the Podlechian Volunteer Humanitarian Service.
Special thanks to artists and galleries: Dzielna Foundation, Foksal GAllery Foundation, Krupa Art Fundation, Leto, Lokal_30, Monopol, Raster, Stereo, Wanda, Warszawskie Obserwatorium Kultury.