Burger
Close

Joanna Rajkowska

rajkowska.com

awarewomenartists.com

 

Joanna Rajkowska (1968), studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i uzyskała tytuł magistra malarstwa ściennego w 1993 r. Ukończyła również studia magisterskie z historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoją edukację poszerzyła na State University of New York. Jej filmy, rzeźby i instalacje były wystawiane w najważniejszych muzeach, na międzynarodowych festiwalach i biennale. Rzeźba Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich, czyli 15-metrowa palma, od lat stanowi charakterystyczny punkt panoramy Warszawy, co czyni ją jedną z najbardziej ikonicznych dzieł polskiej sztuki współczesnej.

Do najbardziej uznanych projektów sztuki publicznej Rajkowskiej należą: The Hatchling – Frieze Sculpture/The Line, Londyn (2019), Trafostacja, Wrocław (2016), Pasaż Róży w Łodzi (2014), Bezdźwięk, Gdynia (2014), Wszechwidzące Oko, Open Art Projects, Brasilia, Brazylia (2013), Forcing a Miracle, Frieze Projects, Wielka Brytania (2012), Benjamin in Konya, British Council, Turcja (2010), Chariot, The Showroom, Londyn, Wielka Brytania (2010), Dotleniacz, Warszawa (2007), Pozdrowienia z Alej Jerozolimskich, Warszawa (2002).

Wśród najważniejszych nagród i stypendiów należy wymienić: nominację do Nagrody Anni i Heinricha Sussmannów 2019, Austria; Nagroda Miasta Stołecznego Warszawy 2012; Nagroda Główna 2010, Fundacja Kultury, Warszawa, Polska; 2009 Pro Helvetia grant i rezydencja, PROGR, Berno, Szwajcaria; 2007 Paszport Polityki dla najlepszego artysty wizualnego; Visegrad Artist Residency, Budapeszt, Węgry; 2006 Stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego IASPIS oraz rezydencja, Umeå, Szwecja; 2001 Stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; 1998 Civitella Ranieri Fellowship; 1997 Skowhegan School of Painting and Sculpture Fellowship; 1996 ArtsLink Partnership, Buffalo, USA; Nagroda Prezydenta Miasta Krakowa; 1992 Kunsthaus Horn, Austria.

 

Joanna Rajkowska’s bio

Joanna Rajkowska (1968) studied at the Academy of Fine Arts, Kraków, graduating with a Master’s Degree in mural painting in 1993, and completed an MA in History of Art from the Jagiellonian University in Kraków. She extended her education at the State University of New York. Her films, sculpture and installations have been exhibited in major museums, international festivals and biennials. Her public sculpture Greetings from Jerusalem Avenue, a 15-meter palm tree, is permanently installed in the centre of Warsaw and is considered one of the most iconic works of Polish public art.

Some of Rajkowska’s most acclaimed public art projects include The Hatchling – Frieze Sculpture/The Line, London (2019), Trafostation, Wrocław, (2016), Rosa’s Passage in Łódź (2014), Soundlessness, Gdynia, (2014), All-Seeing Eye, Open Art Projects, Brasilia, Brazil, (2013), Forcing a Miracle, Frieze Projects, UK (2012), Benjamin in Konya, British Council, Turkey (2010), Chariot, The Showroom, London, UK (2010), Oxygenator, Warsaw, (2007), Greetings from Jerusalem Avenue, Warsaw (2002).

Amongst the most notable Awards and Fellowships is Nomination for Anni and Heinrich Sussmann Award, Austria (2019), the Award of the City of Warsaw (2012), Grand Prize, Fundacja Kultury, Warsaw (2010); Pro Helvetia grant and residency, PROGR, Bern, Switzerland (2009), Paszport Polityki for Best Visual Artis (2007), Visegrad Artist Residency, Budapest, Hungary (2007), The Ministry of Culture and National Heritage Scholarship IASPIS grant and residency, Umeå, Sweden (2006), The Ministry of Culture and National Heritage Scholarship; The Civitella Ranieri Fellowship (1998), The Skowhegan School of Painting and Sculpture Fellowship (1997), The ArtsLink Partnership, Buffalo, USA (1996), President’s Award of the City of Kraków, 1992 Kunsthaus Horn, Austria (1992).