Burger
Close

Małgorzata Malwina Niespodziewana, Maria

Małgorzata Malwina Niespodziewana, Maria

Małgorzata Malwina Niespodziewana, Maria

limited edition of numbered and signed artistbook with an oryginal collage / numerowana i sygnowana edycja artistbooka z oryginalnym kolażem

 

Zdjęcia / Photos: Archiwum Artystki /  Artist’s archive
Tłumaczenie biogramu / Translation of the biography: Olga Brzezińska
Redakcja/ Editing: Małgorzata Malwina Niespodziewana
Koncepcja artystyczna artbooka/ Artbook’s conception: Małgorzata Malwina Niespodziewana
Projekt / Graphic Design: Małgorzata Malwina Niespodziewana, Katarzyna Wojtyga
Druk / Printed by Drukarnia Beltrani Sp. J.
Edycja limitowana: 200 numerowanych i sygnowanych egzemplarzy, z których 50 zawiera oryginalny kolaż / limited edition: 200 numbered and signed copies, 50 of which include an oryginal collage

 

Wydawca/ Publisher:
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie / The Pedagogical University of Krakow

ISBN: 978-83-8084-681-4

Kraków 2021

 

about the artist / o artystce