Burger
Close

Maria Anto

CV


Maria Anto (1936-2007) ukończyła Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w 1962 r. Brała udział w Biennale w Sao Paulo w 1963 r. oraz w ponad 200 wystawach w kraju i za granicą. Tuż po studiach, w 1966 r., miała dużą wystawę indywidualną w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki. Podczas stanu wojennego w Polsce na początku lat 80. działała w podziemnym ruchu kulturalnym. Estetyka, poetyka i duch jej malarstwa wywodzą się z surrealizmu i sztuki naiwnej. Jej figuratywne obrazy, silnie naładowane emocjonalnie, często nawiązują do realizmu magicznego. Jej prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum św. Antoniego w Padwie, Muzeum Warszawy, Moderna Museet w Sztokholmie, Muzeum Olimpijskiego i Sportu w Barcelonie, Muzeach w: Słupsku, Chorzowie, Kielcach, Koszalinie, Płocku, Olsztynie, Lublinie, Białymstoku oraz w kolekcjach publicznych i prywatnych w wielu krajach Europy i Ameryki Łacińskiej oraz w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Japonii i Australii.

Maria Anto – bio

Maria Anto (1936–2007) graduated from the Faculty of Painting of the Academy of Fine Arts in Warsaw in 1962. She took part in Biennale in Sao Paulo in 1963 and in over 200 exhibitions in Poland and abroad. Shortly after graduation, in 1966, she had a big solo exhibition in the Zachęta National Gallery of Art. During the Martial Law in Poland in the early 1980s, she was active in the underground culture movement. The roots of the aesthetics, poetics, and spirit of her paintings are to be found in surrealism and naïve art. Her figurative paintings, strongly emotionally charged, often relate to magic realism. Her works are included in collections of the National Museum in Warsaw, the Museum of Saint Anthony in Padua, Museum of Warsaw, Moderna Museet in Stockholm, the Olympic and Sports Museum in Barcelona, Museums in: Słupsk, Chorzów, Kielce, Koszalin, Płock, Olsztyn, Lublin, Białystok, and in public and private collections in many countries in Europe and Latin America and in Canada, United States, Japan, and Australia.


Maria Anto, book cover

Publikacja „Maria Anto” jest dostępna do zakupu. / Publication „Mario Anto” is available to purchase.