Burger
Close
Publikacja „Raj Ziemski: Pola Dwurnik, Jakub Gliński, Diana Lelonek, Angelika Markul, Karol Palczak”

Staraniem Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Kreatywnego powstała publikacja dokumentująca projekt „Raj Ziemski„, w którym artyści współcześni weszli dialog z malarstwem Rajmunda Ziemskiego. W projekcie wzięła udział również Diana Lelonek:

„Ziemski traktuje malarstwo w sposob afirmatywny. (…) Diana Lelonek podchodzi do malarstwa skrajnie krytycznie. (…) Artystka zainfekowała różnorakie, czarno-białe reprodukcje mikroorganizmami: grzybami i bakteriami. Wybrane przez nią kompozycje symbolizują kulturę europejską, reprezentowaną przez filozofów i autorów istotnych dzieł europejskiej myśli humanistycznej. Symbolicznie unicestwia ona obrazy będące przedstawieniami podstaw kultury i sztuki Zachodu (…) (z tekstu Pauliny Olszewskiej)

Do lektury katalogu zapraszamy w galerii lokal_30!