Burger
Close

Diana Lelonek

dianalelonek.com
CV


Diana Lelonek (1988) jest absolwentka kierunku Fotografia na Wydziale Komunikacji Multimedialnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Uzyskała doktorat na Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich macierzystej uczelni.

Artystka bada relacje między ludźmi a innymi gatunkami. Jej projekty są krytyczną odpowiedzią na procesy nadprodukcji, nieograniczonego wzrostu gospodarczego i naszego podejścia do środowiska. Wykorzystuje fotografię, żywą materię i znalezione przedmioty, tworząc prace, które są interdyscyplinarne i często pojawiają się na styku sztuki i nauki. Lelonek brała udział w kilku międzynarodowych festiwalach i wystawach grupowych: Riga International Biennale of Contemporary Art RIBOCA, Edith-Russ-Haus for Media Art, Oldenburg, Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa; Kunstraum Niederoesterreich, Wiedeń, Temporary Gallery, Kolonia, Ballarat Photography Biennale, Australia, Tallinn Art Hall, Culturescapes Festival, Bazylea, Musee de l’Elysee, Lozanna.

Diana Lelonek – bio

Diana Lelonek (1988) graduated from the Department of Photography in the Faculty of Multimedia Communication at the University of Art in Poznań (PL). Ph.D. at Interdisciplinary Ph.D. Studies, University of Art in Poznań.

The artist explores relationships between humans and other species. Her projects are critical responses to the processes of over-production, unlimited growth, and our approach to the environment. She uses photography, living matter, and found objects, creating work that is interdisciplinary and often appears at the interface of art and science.

Lelonek participated in several international festivals and group shows at Riga International Biennale of Contemporary Art RIBOCA, Edith-Russ-Haus for Media Art, Oldenburg, Center of Contemporary Art, Warsaw; Kunstraum Niederoesterreich, Vienna, Temporary Gallery, Cologne, Ballarat Photography Biennale, Australia, Tallinn Art Hall; Culturescapes Festival, Basel, Musee de l’Elysee, Lausanne.


Diana Lelonek Atlas śmiecioroślin, 2021

w

Publikacja „Atlas Śmiecioroślin” jest dostępna do zakupu. / Publication „Wasteplants Atlas” is available to purchase.

WORKS | PRACE
DOCUMENTATION | DOKUMENTACJA
NEWS | AKTUALNOŚCI