Burger
Close

Jan Mioduszewski

CV


Jan Mioduszewski (1974) mieszka i pracuje w Warszawie. Od 2002 r. swoje prace nazywa „Fabryką Mebli”. W „Fabryce Mebli” powstają obrazy, obiekty, fotografie – projekt łączy malowanie mebli, interwencje, działania w przestrzeni publicznej i performance (nazywane przez autora „still performances”). W martwych naturach (np. „Ściana”, „Sąsiedzi sąsiadom”, 2003) Jan Mioduszewski używa malowanych kostiumów.

Jan Mioduszewski – bio

Jan Mioduszewski (1974) lives and works in Warsaw. Since 2002, his performances have been signed as 'Furniture Factory’. The Furniture Factory produces paintings, objects, photographs, etc – the project combines furniture painting, interventions, public space activities, and performances (called „still performances” by the author). In still performances (e.g. Wall, Neighbours to Neighbours, 2003) Jan Mioduszewski uses painted costumes.

Publikacja „Jan Mioduszewski. Fabryka Mebli” jest dostępna do zakupu. / Publication „Jak Mioduszewski. Furniture Factory” is available.