Burger
Close

Karolina Zdunek

Karolina Zdunek (1978) ukończyła Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, otrzymując dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Krzysztofa Wachowiaka. Stypendystka Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci Szczególnie Uzdolnionych (1994), Premiera RP (1997) oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2005). Laureatka nagród i wyróżnień, m.in. Grand Prix 37. Biennale Malarstwa „Bielska Jesień 2005” w Galerii Bielskiej BWA. Artystka, nawiązując do tradycji konstruktywizmu, tworzy monumentalne malarstwo zawłaszczające przestrzeń, sztuczny świat wyidealizowanej architektury modernistycznej. Znakomicie operuje skalą, stosując ogromne formaty lub wręcz malując na ścianach, które z płaskich powierzchni przekształcają się w skomplikowany zespół zaułków i niekończących się ścian. Zależy jej, by mimo prostoty języka, jakim się posługuje, obrazy nie były bezosobowe. Ważne jest dla niej znalezienie odpowiednich proporcji pomiędzy zmysłowością a logiką, emocją a trzeźwością postrzegania. Wystawiała m.in. w galeriii EL, Elbląg (2012), Espacio Minimo, Madrid (2010), Red&Black, Galerie s.e, Bergen (2008), Obrazy, Galeria XX1, Warszawa (2003).

Karolina Zdunek – bio

Karolina Zdunek (b. 1978) graduated from Academy of Fine Arts in Warsaw and received her diploma with honours in the atelier of Professor Krzysztof Wachowiak. Holder of scholarships of the National Fund for Gifted Children (1994), the Prime Minister of the Republic of Poland (1997) and the Minister of Culture and National Heritage (2005). Winner of awards and distinctions, including the Grand Prix of the 37th Painting Biennial „Bielska Jesień 2005” at the BWA Bielska Gallery. The artist, referring to the tradition of constructivism, creates monumental paintings appropriating space, the artificial world of idealised modernist architecture. She operates superbly with scale, using huge formats or even painting on walls, which transform from flat surfaces into a complex set of alleys and endless walls. She is keen that, despite the simplicity of the language she uses, the paintings are not impersonal. It is important to her to find the right balance between sensuality and logic, emotion and sober perception.