Burger
Close

Kocham w życiu trzy rzeczy: samochód, alkohol i marynarzy. Nieopowiedziane Historie Studentek ASP w Warszawie 1918-1939

18.06-15.09.2021

Miejsca wystawy:
Galeria lokal_30, Wilcza 29a/12, Warszawa
Fundacja Arton, ul. Foksal 11/4, Warszawa

Kuratorki: Dobromiła Dobro, Agnieszka Kalita, Hanna Kraś, Agata Ostrowska, Agata Plater–Zyberk, Katarzyna Trzeciak

Opieka merytoryczna: Marika Kuźmicz


Artystki: Helena Bukowska, Krystyna Dydyńska, Wiktoria Goryńska, Julia Keilowa, Janina, Konarska, Julia Kotarbińska, Bogna Krasnodębska–Gardowska, Janina Kłopocka, Elżbieta Malcz–Klewin, Leonia Nadelman/Janecka, Maria Nicz–Borowiakowa, Jadwiga Simon–Pietkiewicz, Resia Schor, Elwira Zachert–Mazurczyk, Wanda Zawidzka–Manteuffel 

Na stołecznej ASP w latach 1918—1939 studiowało kilkaset studentek. Prawdopodobnie nie wszystkie kochały jednako samochody, alkohol i marynarzy, wszystkie jednak łączyła chęć studiowania sztuki. Dzieliło je wiele – pochodzenie, status społeczny, poglądy, religia, nierzadko także temperament twórczy. Niektóre walczyły o swoją pozycję w świecie sztuki, inne stały się żonami swoich mężów, porzuciły karierę artystyczną lub zupełnie przepadły w wojennej zawierusze. Podążamy śladami kilkunastu biografii studentek, próbując zbadać ich losy i przypomnieć te postaci kobiet, którym dotąd historia poskąpiła należnej uwagi.

„Kocham w życiu trzy rzeczy: samochód, alkohol i marynarzy” to wystawa organizowana przez studentki Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, we współpracy z Fundacją Arton i galerią lokal_30. Wydarzenie jest częścią międzynarodowego projektu„Not Yet Written Stories: Women Artists’ Archives Online”, w ramach którego badacze i badaczki z Polski, Chorwacji, Łotwy i Słowenii przeszukują archiwa lokalnych instytucji, wypatrując śladów zapomnianych artystek.

Wystawa, która odbędzie się w galerii lokal_30 (18 czerwca–15 września 2021 r.) jest wynikiem kwerendy studentek w archiwum ich rodzimej uczelni. W archiwum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie zachowały się teczki aż 926 studentek z lat 1918—1939. Jednak tylko niektóre z nich rozwinęły kariery artystyczne na tyle, aby znaleźć się w annałach historii polskiej sztuki. Po znacznej części został tylko odręcznie napisany życiorys i studenckie podanie zamknięte w archiwalnej teczce. W ramach wystawy przedstawione zostaną historie piętnastu studentek Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych (późniejszej Akademii Sztuk Pięknych) z okresu międzywojennego. Wystawa jest próbą podążenia za ich historiami: dotarciem do ich dalszych losów i rewizji dorobku twórczego.


Wystawa jest częścią projektu: “NOT YET WRITTEN STORIES: WOMEN ARTISTS’ ARCHIVES ON-LINE”w ramach programu Kreatywna Europa. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.


Patronat medialny: TVP Kultura, Blok Magazine, Magazyn SZUM


Three Thing I Love in Life – The Car, Liquor and Sailors.
Untold Stories of Women Students of the Academy of Fine Arts in Warsaw, 1918-1939

18.06-15.09.2021

Artists: Helena Bukowska, Krystyna Dydyńska, Wiktoria Goryńska, Julia Keilowa, Janina, Konarska, Julia Kotarbińska, Bogna Krasnodębska–Gardowska, Janina Kłopocka, Elżbieta Malcz–Klewin, Leonia Nadelman/Janecka, Maria Nicz–Borowiakowa, Jadwiga Simon–Pietkiewicz, Resia Schor, Elwira Zachert–Mazurczyk, Wanda Zawidzka–Manteuffel 

Curators: Dobromiła Dobro, Agnieszka Kalita, Hanna Kraś, Agata Ostrowska, Agata Plater-Zyberk, Katarzyna Trzeciak

Supervisor: Dr Marika Kuźmicz

Nearly one thousand women students studied at the Academy of Fine Arts in Warsaw in the years 1918–1939. Not all of them most likely felt the same passion for cars, liquor and sailors, but all of them shared the zeal for studying art. They differed in many ways – in terms of their background, social status, views, religion, and often also creative temperament. Some of them fought for their position in the art world, while others settled down by their husbands, abandoned artistic careers or became lost altogether in the war turmoil.

We follow the traces of more than a dozen women students, seeking to investigate their biographies and restore the memory of women who have thus far been denied a deserved place in history.

Three Things I Love in Life: the Car, Liquor, and Sailors is an exhibition organised by women students of the Faculty of Management of Visual Culture at the Academy of Fine Arts in Warsaw in collaboration with the Arton Foundation and lokal_30 gallery. The show forms part of the international project Not Yet Written Stories: Women Artists’ Archives Online, in which researchers from Poland, Croatia and Latvia study archives of local institutions in search for traces of forgotten women artists.[1] The exhibition at lokal_30 (18 June – 15 September 2021) results from the students’ research in the archive of their alma mater.

The archive of the Academy of Fine Arts has preserved files of as many as 926 women students from the years 1918–1939. However, only some of these artists forged artistic careers that secured them a place in Polish art history. Left after most of them is only a hand-written résumé and an enrolment application stored in an archival file. The exhibition tells the stories of sixteen women students of the Warsaw School of Fine Arts (later renamed the Academy of Fine Arts) from the interwar period. The show seeks to follow their histories by discovering their later fate and reviewing their artistic oeuvre.

The exhibition forms part of the “NOT YET WRITTEN STORIES: WOMEN ARTISTS’ ARCHIVES ON-LINE” project within the Creative Europe programme

Wernisaż: 18.06.2021, piątek, od godz. 14.00, galeria lokal_30, ul. Wilcza 29A/12, Warszawa

 

Projekt finansuje m.st. Warszawa |
The project is financed by the Capital City of Warsaw

 

Audycja kuratorek wystawy „Kocham w życiu trzy rzeczy…” w Radio Kapitał

Instagram projektu Not Yet Written Stories

 

O wystawie:

→ Marika Kuźmicz, „Kocham w życiu trzy rzeczy: samochód, alkohol i marynarzy”. Polskie artystki szokowały i… znikały, „Wysokie Obcasy”

→ Anna Sańczuk, Wystawa o międzywojennych studentkach warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, VOGUE Polska

→ Katarzyna Kasprzyk-Skaba, „Kocham w życiu trzy rzeczy: samochód, alkohol i marynarzy”. Ta wystawa uzupełnia luki w historii, Onet Kultura

→ Greta Wolny, Powstała wystawa o studentkach międzywojennej ASP w Warszawie. Porozmawialiśmy z jej kuratorkami, K MAG

→ Barbara Kwiatkowska, Ekscentryczna miłość do marynarzy. Losy artystek z ASP, wawalove.wp.pl

→ Adam Mazur, Opowiedzieć pomijane historie. Rozmowa z kuratorkami wystawy “Kocham w życiu trzy rzeczy: samochód, alkohol i marynarzy”, BLOK Magazine

→ Piotr Kosiewski, Letni pejzaż, „Tygodnik Powszechny”

→ Śladami studentek ASP okresu międzywojennego – jakie były ich losy?, Rozmowa Kasi Dydo z dr Mariką Kuźmicz w audycji „Stacja Kultura”, Polskie Radio Czwórka

→ „Kocham w życiu trzy rzeczy: samochód, alkohol i marynarzy”. Wystawa w hołdzie dla przedwojennych studentek warszawskiej ASP, Rozmowa Jakuba Jarmozka z dr Mariką Kuźmicz w audycji „Wybieram Dwójkę”, Polskie Radio Dwójka

→ Odkrywamy herstorię – dziś o studentkach przedwojennej ASP w Warszawie, Rozmowa Marty Perchuć-Burzyńska z dr Mariką Kuźmicz w audycji „Kultura Osobista”, Radio TOK FM

→ „Kocham w życiu trzy rzeczy: samochód, alkohol i marynarzy”, Audycja Popołudnie RDC, Radio dla Ciebie

→ Historie studentek międzywojennej Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych, Rozmowa Martyny Matwiejuk z dr Mariką Kuźmicz i Agnieszką Kalitą w audycji „Audycje Kulturalne”, Narodowe Centrum Kultury

→ Informacje kulturalne, TVP Kultura

 

Biogramy artystek / Artists’ biographies

Helena Bukowska

Krystyna Dydyńska-Henneberg

Wiktoria Goryńska

Julia Keilowa

Janina Kłopocka

Janina Konarska

Julia Kotarbińska

Bogna Krasnodębska-Gardowska

Elżbieta Malcz Klewin

Leonia Nadelman-Janecka

Maria Łucja Nicz-Borowiakowa

Jadwiga Simon-Pietkiewicz

Resia Schor

Elwira Zachert-Mazurczyk

Wanda Zawidzka-Manteuffel